Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 1,4 δισ. ευρώ για την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο 1,4 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά που δεν συνδέονται με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Ειδικότερα, το έργο υποστηρίζει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση των λεγόμενων υβριδικών σταθμών παραγωγής ενέργειας που παράγουν και αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Περίπου το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας στα ελληνικά νησιά παράγεται σήμερα από ντίζελ και πετρέλαιο. Λόγω της συμφόρησης του δικτύου, η προσθήκη «αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας» σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη για να αυξηθεί το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά τα νησιά.

Τα 47 πληγέντα νησιά, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, θα μπουν στο σχέδιο πριν από την τελική σύνδεσή τους με την ηπειρωτική Ελλάδα. Συνολικά, με αυτό το μέτρο, η Ελλάδα σκοπεύει να υποστηρίξει 264 MW νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το τέλος του 2026.

Η Επιτροπή αξιολόγησε αυτό το μέτρο με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον και την ενέργεια, «EEAG». Η Επιτροπή αποφάσισε ότι η βοήθεια θα ήταν αναλογική και θα περιοριζόταν στο απαραίτητο ελάχιστο. Στα περισσότερα νησιά, οι δικαιούχοι χρηματοδότησης θα επιλεγούν μέσω διαγωνισμού (διαγωνισμός).

Στο νησί της Κρήτης υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η δυναμικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας λόγω του κινδύνου ελλείψεων ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αυτό θα διευκόλυνε την επέκταση των παραγωγικών εγκαταστάσεων. ηλιακή φωτοβολταϊκή και επίγεια αιολική ενέργεια στα ελληνικά νησιά και για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με την αντικατάσταση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής πετρελαίου και ντίζελ, σύμφωνα με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Πράσινου.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες