Παραλήπτες δωρεάν ή μειωμένου εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών

Με το διάταγμα, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για δωρεάν ή μειωμένα εισιτήρια για πολύτεκνους και ΑμεΑ.

Τα ακόλουθα άτομα έχουν δικαίωμα να λάβουν δωρεάν ή μειωμένο εισιτήριο για ταξίδια με τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης:

άτομα με αναπηρία (Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), πολύτεκνες οικογένειες και τα μέλη των οικογενειών τους (το δικαίωμα χορηγείται για το 2022) σε οχήματα ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, καθώς και αστικές και υπεραστικές λεωφορειακές γραμμές ΚΤΕΛ.

Μειωμένο ποσοστό για πολύτεκνες οικογένειες και τα μέλη των οικογενειών τους:

1. Δικαίωμα μετακίνησης με μερική απαλλαγή 50% του ισχύοντος ναύλου για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών του ΟΑΓΑ (ΟΣΥ Α.Ε. και ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), καθώς και για τις αστικές συγκοινωνίες στο περιοχή ευθύνης του Έργου του Οργανισμού Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), πολύτεκνων οικογενειών και των μελών των οικογενειών τους, με την παροχή ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών καρτών ΟΑΣΑ και με την έκδοση εκπτωτικού εισιτηρίου ή κάρτας ΟΑΣΘ ταξιδεύουν για την καθορισμένη κατηγορία παραληπτών. .

2. Δικαίωμα μετακίνησης με ναύλο με μερική απαλλαγή 50% του ισχύοντος ναύλου για εισιτήρια υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ, ιδιοκτησίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπεραστικών Μεταφορών (ΠΟΑΥΣ), και ΚΤΕΛ, ιδιοκτησίας του Παν. Ομοσπονδία Αστικών Συγκοινωνιών, για μέλη πολύτεκνων οικογενειών που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δικαιούχων είναι εγγυημένη…

3. Οι κατηγορίες δικαιούχων μερικής έκπτωσης στα ταξιδιωτικά εισιτήρια είναι οι πολύτεκνοι γονείς και τα μέλη της οικογένειάς τους που διαθέτουν πιστοποιητικό (κάτοχοι δελτίου πολυτεκνικής ιδιότητας).

Για τη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων με έκπτωση απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος αυτόματης είσπραξης διοδίων και τις θεσπισμένες προϋποθέσεις.

Έκδοση κάρτας μετακίνησης για ΑμεΑ
Παρέχεται δωρεάν μεταφορά σε όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή λαμβάνουν κοινωνικές παροχές για ΑμεΑ που προβλέπει ο ΟΠΕΚΑ, εφόσον το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) ευρώ ή ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ευρώ (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα ύψους 29.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο, επιπλέον του δικαιούχου, που διαμένει και εξαρτάται από ο φορολογούμενος, εάν είναι 67% και άνω) το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και εάν διαμένουν μόνιμα:

α) εντός της περιφέρειας Αττικής (πλην των ΠΕ νησιών) – με οχήματα πόλης του ΟΑΣΑ
β) στο περιφερειακό υποκατάστημα Θεσσαλονίκης – με οχήματα πόλης του ΟΑΣΘ,
γ) σε άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας με χρήση αστικών οχημάτων της πόλης ΚΤΕΛ του νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος βεβαιώνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε το 2021. Τα ποσά που καταβάλλει ο Οργανισμός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚ) ως επιδόματα κοινωνικής αναπηρίας δεν περιλαμβάνονται στο εισόδημα (φόρος εισοδήματος).

Τα άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλοί) εξαιρούνται από τα εισοδηματικά κριτήρια και λαμβάνουν ταξιδιωτικά έγγραφα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

3. Στους μόνιμους κατοίκους της περιφέρειας Αττικής (πλην των νησιών πλην της ΠΕ Νήσων) παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με την έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ταξιδιωτικών καρτών, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος αυτόματης είσπραξης διοδίων και της καθορισμένες συνθήκες.

Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας του δικαιώματος μετακίνησης μπορεί να παραταθεί.

Η απόφαση ισχύει από 01.01.2022 έως 31.12.2022 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες