Το Γενικό Επιτελείο Ελλάδος δημιουργεί «Διοίκηση Διαστήματος»

Το Γενικό Επιτελείο Ελλάδος έχει ιδρύσει τη Διοίκηση Διαστήματος, το εκτελεστικό όργανο για θέματα που σχετίζονται με το διάστημα και τις συναφείς τεχνολογίες.

Το όργανο του Ελληνικού Γενικού Επιτελείου θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών της εθνικής άμυνας στον τομέα αυτό, καθώς και τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή διεπιστημονικών επιχειρήσεων και ασκήσεων σε εθνικό, συμμαχικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό ιστότοπο armyvoice.gr, Με τη δημιουργία ενός νέου φορέα, επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της χρήσης της μέτρησης πληροφοριών στον τομέα των επιχειρήσεων με χρήση τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων για γρήγορη συλλογή πληροφοριών και απότομη μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων.

Με τη δημιουργία του νέου διαστημικού γραφείου, βελτιώθηκε η συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για την απόκτηση της απαραίτητης εμπειρίας, τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, καθώς και ο απαραίτητος συντονισμός με όλους τους συναρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση της εθνικής φιλοδοξίας στον τομέα αυτό. Διαστημικός Επιχειρησιακός Τομέας).

Η νέα Διεύθυνση είναι αρμόδια για την ενιαία υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και για την ανάπτυξη και ολοκληρωμένη λειτουργία όλων των δικτύων τους στο πληροφοριακό περιβάλλον.

Ο φορέας αυτός συμβουλεύει το Γενικό Επιτελείο για τον σχεδιασμό και την εκπαίδευση της πολιτικής επικοινωνιών-πληροφορικής και συνεργάζεται με πανεπιστημιακούς φορείς και επιστημονικά και τεχνικά κέντρα, συμμετέχοντας σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες της Ε.Ε.

Η νέα Διεύθυνση διασφαλίζει τη συμβατότητα και συνέργεια των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον πληροφόρησης και βελτιωμένη χρήση των τομέων του διαστήματος και των επικοινωνιών – πληροφορικής σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και τα συμμαχικά και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το Space Command θα ενισχύσει τη διατομεακή λήψη αποφάσεων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, μεταξύ άλλων, βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τόσο την εθνική όσο και τη διεθνή συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους φίλους, εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας, σημειώνει armyvoice.gr

Σημειώστε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συζητήσει το θέμα της κοινής άμυνας τον Μάρτιο του 2022.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες