Προκαταβολές προγράμματος επιδότησης ανακαίνισης σπιτιού "με ένα τρίξιμο"

«Με τρίξιμο» προχωρά το πρόγραμμα επιδότησης ανακατασκευής κατοικιών από το κράτος για εξοικονόμηση ενέργειας «Εξοικονομώ». Μόνο μία στις 100 αιτήσεις έχει εγκριθεί.

Λίγες μέρες πριν την έναρξη του νέου (διευρυμένου) προγράμματος «Νέου Εξοικονομώ» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλύσουμε τους λόγους καθυστέρησης έγκρισης των αιτήσεων για πολίτες.

Μόνο μία στις 100 αιτήσεις γίνεται αποδεκτή στην πρώτη επαγγελματική αξιολόγηση, ενώ το 40% των αιτήσεων απαιτούν τέσσερις ή περισσότερους κύκλους αξιολόγησης για να επιτευχθεί η πληρότητα του φακέλου (απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή η Αναπτυξιακή Τράπεζα, μετά τη σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, το 1% των αιτήσεων συμπληρώνεται μετά την πρώτη αξιολόγηση, το 20% των αιτήσεων μετά τη δεύτερη, το 40% μετά την τρίτη αξιολόγηση και το 39% των αιτήσεων. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται εάν αξιολογηθούν τουλάχιστον τέσσερις ή περισσότερες φορές.

Τα έξι πιο συνηθισμένα λάθη που εντοπίζονται κατά την αξιολόγηση των εφαρμογών

Στο 50% των αιτήσεων δεν αναγράφονται κάποιες παράμετροι του ακινήτου, κυρίως τετραγωνικά μέτρα, καθώς και η διεύθυνση, όροφος κ.λπ., που πρέπει να αναγράφονται κατά την υποβολή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο 40% των αιτήσεων, η φόρμα εγγραφής για ολοκληρωμένες επισκευές συμπληρώθηκε λανθασμένα και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν δεν αντιστοιχούν στα δεδομένα των τιμολογίων για τις εργασίες που δηλώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα.

Στο 30% των αιτήσεων τα στοιχεία που καθορίζονται στις υπεύθυνες δηλώσεις εργολάβων/προμηθευτών δεν συμπίπτουν με αυτά που δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα. Επίσης απαιτείται η αναγραφή (με πίστωση) του τρόπου πληρωμής των λογαριασμών για επισκευές, καθώς και των αποδείξεων για την παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του προγράμματος.

Στο 20% των αιτήσεων υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα και των στοιχείων των ψηφιοποιημένων τιμολογίων που υποβλήθηκαν. Σε πολλές αιτήσεις, οι σύμβουλοι έργων ζητούν απαράδεκτο ποσό πληρωμής.

Θυμηθείτε, όπως είχε γράψει προηγουμένως “Ρωσική Αθήνα”, η στέγαση πρέπει να ενημερωθεί, ανεξάρτητα ή με χρήση κρατικών επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου. Δηλαδή, εάν το σπίτι σας δεν πληροί τα πρότυπα εξοικονόμησης ενέργειας, τότε δεν θα μπορείτε ούτε να το πουλήσετε ούτε να το νοικιάσετε.

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του σχεδίου νέας κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση στα κτίρια (Κοινοτική Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων), κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα ορίσει ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων. Τα πρότυπα θα εφαρμοστούν το αργότερο έως το 2027. Μέχρι το 2035, ολόκληρο το εθνικό κτιριακό απόθεμα θα έχει φτάσει στα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα κτίρια και τα διαμερίσματα που πωλούνται ή μισθώνονται σε νέο μισθωτή διαθέτουν τουλάχιστον:

κλάση ενεργειακής απόδοσης Ε για μεταγενέστερη συναλλαγή
1 Ιανουαρίου 2027 (μετά την 1η Ιανουαρίου 2030 για πολυκατοικίες) κλάσης ενεργειακής απόδοσης Δ για συναλλαγή που πραγματοποιείται μετά
1 Ιανουαρίου 2030 (μετά την 1η Ιανουαρίου 2035 για πολυκατοικίες) κατηγορία ενεργειακής απόδοσης C για συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν μετά
1 Ιανουαρίου 2033 (μετά την 1η Ιανουαρίου 2040 για πολυκατοικίες).

Κατά παρέκκλιση των αυστηρών διατάξεων της οδηγίας, ένα κτίριο ή άλλη κτιριακή μονάδα μπορεί να πωληθεί, εφόσον ο αγοραστής την αναβαθμίσει στο όριο που ίσχυε κατά τη στιγμή της πώλησης, εντός τριών ετών από την ημερομηνία πώλησης.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες