Τα πρόστιμα σε όσους «τσιμπήσουν» ταμειακές μηχανές γίνονται πιο αυστηρά

Ο νέος κατάλογος των προστίμων και το μέγιστο μέγεθός τους εισάγεται με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών και αφορά περιπτώσεις εντοπισμού «χακαρισμένων/τριβών» ταμειακών μηχανών, έλλειψης λογιστικών βιβλίων ή φοροδιαφυγής από την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.

Η προτεινόμενη διάταξη εξορθολογίζει το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται. Στόχος είναι να γίνουν τα πρόστιμα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, όχι απλώς να «φουσκώνουν». Οι αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο των προσπαθειών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ.

Πρόστιμα επιβάλλονται μόνο στο πλαίσιο μερικού προληπτικού επιτόπιου ελέγχου, το ανώτατο όριο παύει να ισχύει όταν υπαίτιος είναι ο ιδιοκτήτης-χρήστης της ταμειακής μηχανής. Η τροπολογία για κάθε είδος παραβίασης προβλέπει τα ακόλουθα:

1. Κυρώσεις για μη τήρηση λογιστικών βιβλίων. Για παραβάσεις που σχετίζονται με μη τήρηση λογιστικών εγγράφων, και απουσία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), ταινίας αποδείξεων κ.λπ. (που αντικατοπτρίζει το έργο της ταμειακής μηχανής), επιβάλλονται κυρώσεις:

Επιβάλλεται πρόστιμο 15% στα εισοδήματα επιχειρήσεων για κάθε ελεγχόμενο έτος, καθώς είναι το αποτέλεσμα του μέσου δηλωθέντος εισοδήματος (σε δηλώσεις φόρου εισοδήματος) κατά τα τελευταία 3 φορολογικά έτη. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 10.000 ευρώ για την ελεγχόμενη χρήση για βιβλία και 30.000 ευρώ για λογιστικά έγγραφα.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το ύψος των προστίμων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του πεζού.

2. Κυρώσεις για μη υποβολή σχετικών δικαιολογητικών (σε νομικά πρόσωπα): ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί μία από τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων φορολογικών ετών, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το μέσο εισόδημα των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων και δεν μπορεί να υποβληθεί. κάτω των 30.000 ευρώ για το ελεγχόμενο έτος, στην περίπτωση της υποχρέωσης τήρησης λογιστικών βιβλίων και 50.000 ευρώ για το έτος που διενεργείται ο έλεγχος, στην περίπτωση της υποχρέωσης τήρησης διπλωματικών βιβλίων (τήρησης διπλογραφικών βιβλίων) . Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, το ύψος του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ελάχιστου προστίμου.

3. Κυρώσεις για «απάτη» ταμειακές μηχανές: σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, παραποίησης ή οποιασδήποτε παρέμβασης στη λειτουργία ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και έκδοση ΦΗΜ σχετικά στοιχείων που δεν λειτουργούν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές. , η εργασία όλων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, όπου είναι εγκατεστημένη η ταμειακή μηχανή, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα από 2 έως 12 μήνες και επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, όταν δράστης της παράβασης είναι ο ιδιοκτήτης-χρήστης του ηλεκτρονικού φορολογικού μηχανισμού (ταμειακή), το ύψος του προστίμου επιβάλλεται χωρίς να εφαρμόζονται οι οριακές τιμές. Η απόφαση ισχύει επίσης για περιπτώσεις στις οποίες δεν επιβλήθηκαν οριστικά πρόστιμα έως τις 29 Νοεμβρίου 2021.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες