Προβλέπεται η πρόσληψη 20 641 δημοσίων υπαλλήλων για κενές θέσεις

Η πρόσληψη εργαζομένων, η οποία είχε προγραμματιστεί για το 2020 και δεν πραγματοποιήθηκε, θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 2021-2022, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού.

Κατά παρέκκλιση από τους κανόνες, προβλέπεται η πρόσληψη δύο υπαλλήλων για την αντικατάσταση κάθε απολυμένου. Έτσι, το 2022 σχεδιάζεται να απασχοληθούν 20.641 άτομα (για αντικατάσταση 10.000 απολυμένων).

Το Υπουργείο Υγείας προβλέπει ότι οι προσλήψεις για το 2022 θα ανέλθουν στο 29% του συνόλου, εκ των οποίων οι 4.712 αφορούν προγραμματισμό για το 2022 και οι υπόλοιπες σε προγραμματισμό προηγούμενων ετών, ώστε να στελεχωθεί επαρκώς η δομή με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. .

Φέτος καταγράφηκε κατακόρυφη αύξηση στις κρατικές συντάξεις, με συνολικά 15.524 συνταξιούχους. Ταυτόχρονα, όμως, όλες οι ενδείξεις κάνουν λόγο για αυξημένες ανάγκες, κυρίως στους τομείς της παιδείας και της υγείας, που υφίστανται τις μεγαλύτερες απολύσεις και απαιτούν 26.000 άτομα.

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Υγείας, ο συνολικός αριθμός των εγκαταλείψεων υπολογίζεται στο 73% (53% και 20%, αντίστοιχα) του συνολικού αριθμού όσων εγκατέλειψαν τις θέσεις τους το 2021. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πραγματοποιήσει 11.700 διορισμούς εκπαιδευτικών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκ των οποίων οι 10.500 αφορούν διορισμούς εκτός των κανόνων πρόσληψης.

Το 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, σύμφωνα με την έκθεση προϋπολογισμού για το 2022, παρατηρήθηκε φαινόμενο αύξησης των αποχωρήσεων (εγκατάλειψη θέσεων, θέσεων εργασίας), καθώς και καθυστέρηση στην υλοποίηση του τη διαδικασία για νέους διορισμούς και προσλήψεις λόγω περιορισμών (για παράδειγμα, εξ αποστάσεως εργασία).

Έτσι, αν και οι νέες προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με τον κανόνα 1:1, για το 2020 ανήλθαν σε 10.500 άτομα, τελικά εισήχθησαν μόνο 4819 άτομα (κυρίως ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της ΕΣΥ).

Πλήθος υπαλλήλων προσλήφθηκαν επίσης στην ακαδημία (σχολή) των υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτικής Προστασίας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ωστόσο, εκτός από τις προγραμματισμένες προσλήψεις, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει προσλάβει 4.500 υπαλλήλους για τη στελέχωση ιδρυμάτων ειδικής αγωγής.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες