Οι ΟΤΑ θα εκδώσουν προσωρινό ΑΜΚΑ για εμβολιασμό

Οι τοπικές αρχές επιτρέπεται να εκδίδουν Προσωρινό Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ΠΑΜΚΑ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για εμβολιασμούς Covid-19.

Με το νέο μέτρο που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας ή ιθαγένειας, μπορεί να υποβάλει αίτηση για προσωρινό ΑΜΚΑ (ΠΑΜΚΑ) απευθείας στους ΟΤΑ του τόπου κατοικίας του ή μέσω εκπροσώπου εξουσιοδοτημένης μη κυβερνητικής οργάνωσης. .

Η παροχή ΠΑΜΚΑ, όπως προβλέπεται στην απόφαση, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΗΔΙΚΑ, η οποία περιλαμβάνει εξουσιοδοτημένους (χρήστες) κοινωνικών υπηρεσιών, κοινοτικών κέντρων και κέντρων ένταξης μετανάστευσης τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) του επιθυμητού βαθμού συμμετοχής στο Διαδικασία παροχής ΠΑΜΚΑ.

Στη διαδικασία αυτή μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε υπάλληλος του δήμου σε οποιαδήποτε σχέση εργασίας εφόσον έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης μέσω της ΗΔΙΚΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των χρηστών.

Για την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ, σύμφωνα με τη ληφθείσα απόφαση, γίνονται δεκτά τυχόν έγγραφα ταυτότητας που προσκομίζονται από φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 και δεν διενεργείται έλεγχος νομιμότητας της διαμονής.

Τα έγγραφα ταυτότητας θεωρούνται: ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού, πιστοποιητικό γέννησης, διαβατήριο, άδεια προσωρινής διαμονής – ανεξάρτητα από το αν ισχύουν. Επίσης, ως έγγραφο ταυτότητας μπορούν να ληφθούν αποφάσεις για απέλαση, άρνηση ασύλου πρώτου και δεύτερου βαθμού, αποφυλάκιση, ακόμη και επίσημα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης απέλασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα πολλές χιλιάδες άνθρωποι ζουν χωρίς ΑΜΚΑ: άτομα των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίφθηκαν, αλλά δεν επέστρεψαν ούτε στην Τουρκία ούτε στις χώρες καταγωγής τους, καθώς και άτομα που έχασαν την ασφάλιση λόγω ανεργίας, παρά το γεγονός ότι έχουν ζήσει πολλά χρόνια ως μετανάστες στη χώρα. Επιπλέον, πρόκειται κυρίως για αλλοδαπές γυναίκες που εργάζονται ως νοικοκυρές και δεν διαθέτουν νόμιμα έγγραφα, άδειες παραμονής και κατά συνέπεια κοινωνική ασφάλιση.

Σύμφωνα με τις αρχές, τώρα αυτή η διαδικασία, η οποία προηγουμένως διαρκούσε έως και 1 μήνα, θα πραγματοποιηθεί μέσα σε λίγες ώρες. Οι δικηγόροι υποστηρίζουν επίσης ότι αυτό το έγγραφο μπορεί να συμβάλει στην περαιτέρω νομιμοποίηση, όπως συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύνδεσμος στον ιστότοπο όπου μπορείτε να εκδώσετε ΠΑΜΚΑ

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες