Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. "βαρείς καπνιστές"

Το ποσοστό των Ελλήνων που συνηθίζουν να καπνίζουν καθημερινά είναι υψηλό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 2019, το 18,4% του πληθυσμού της ΕΕ ηλικίας 15 ετών και άνω ανέφερε καθημερινά κάπνισμα. Από αυτούς, το 12,6% καπνίζει λιγότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα, ενώ το 5,9% καπνίζει 20 ή περισσότερα τσιγάρα καθημερινά.

Στα κράτη μέλη της ΕΕ, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος ήταν η Βουλγαρία (28,7%), η Ελλάδα (23,6%), η Λετονία (22,1%), η Γερμανία (21,9%) και η Κροατία (21,8%).

Συγκεκριμένα, το 23,6% των Ελλήνων άνω των 15 παραδέχεται ότι καπνίζει τουλάχιστον ένα τσιγάρο την ημέρα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι καπνίζουν 20 ή περισσότερα τσιγάρα την ημέρα.

Αντίθετα, οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος ήταν η Σουηδία (6,4%), η Φινλανδία (9,9%), το Λουξεμβούργο (10,5%), η Πορτογαλία (11,5%) και η Δανία (11,7%).

Το ποσοστό των καπνιστών που καπνίζουν 20 ή περισσότερα τσιγάρα την ημέρα κυμαίνεται από 1,0% στη Σουηδία έως 12,9% στη Βουλγαρία. Παράλληλα, το ποσοστό των καπνιστών που καπνίζουν λιγότερα από 20 τσιγάρα κυμαίνεται από 5,3% στη Σουηδία έως 15,8% στη Βουλγαρία.

Το 2019, ο ανδρικός πληθυσμός είχε περισσότερους καπνιστές από τον γυναικείο πληθυσμό: το 22,3% των ανδρών ηλικίας 15 ετών και άνω κάπνιζε καθημερινά, σε σύγκριση με το 14,8% των γυναικών.

Σε εθνικό επίπεδο, το ποσοστό των ανδρών που κάπνιζαν καθημερινά κυμαίνεται από 5,9% στη Σουηδία έως 37,6% στη Βουλγαρία. Για τις γυναίκες, ο δείκτης αυτός κυμαινόταν από 6,8% έως 20,7%, αντίστοιχα.

Σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τα καθημερινά ποσοστά καπνίσματος ήταν υψηλότερα μεταξύ των ανδρών παρά μεταξύ των γυναικών, με εξαίρεση τη Σουηδία και τη Δανία.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες