Απογραφή πληθυσμού στην Ελλάδα: πώς να συμπληρώσετε μια ηλεκτρονική δήλωση

Η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία) ανακοίνωσε προγραμματισμένη απογραφή πληθυσμού και κατοικίας, η οποία θα να διεξάγεται από 23 Οκτωβρίου έως 26 Νοεμβρίου 2021. Σημειώνεται ότι η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών είναι μια μεγάλης κλίμακας στατιστική εργασία που στοχεύει στη συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με λεπτομερή ανάλυση σε όλη τη χώρα και επιτόπου. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πραγματοποιούν απογραφή κάθε 10 χρόνια, χρησιμοποιώντας ενιαία πρότυπα και μεθόδους. Μάλιστα, το έργο είναι τόσο σημαντικό και πολύπλοκο που κάθε απογραφή χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως «η μεγαλύτερη επιχείρηση που διεξήγαγε μια κυβέρνηση σε καιρό ειρήνης». Η απογραφή διενεργείται στο πλαίσιο της σχετικής ρύθμισης και του ενωσιακού νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α’/ 5-2-2021).

Γιατί γίνεται η απογραφή

Σκοπός της απογραφής πληθυσμού είναι η συλλογή των πιο πρόσφατων και αξιόπιστων δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού και των συνθηκών στέγασης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για στατιστικές πληροφορίες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ, ΟΟΣΑ).

Με την απογραφή, ο πληθυσμός της Ελλάδας καταμετράται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, δήμο ή κοινότητα και ανεξάρτητο οικισμό, σε όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές). Παράλληλα, συλλέγονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες διαβίωσής του.

Η Γενική Απογραφή Πληθυσμού διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που συνδέονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και βασίζεται σε κοινές μεθοδολογικές αρχές, κανόνες και προδιαγραφές, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ (Κανονισμός ΕΚ 763/2008). Ν. 4772/2021 (Α ’17).

πρέπει να σημειωθεί ότι συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτικό και τα δεδομένα που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ούτε αποκαλύπτονται σε καμία δημόσια ή ιδιωτική αρχή και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Πώς να εφαρμόσει:

Ένας εκπρόσωπος της ΕΛΣΤΑΤ (Απογραφέας της ΕΛΣΤΑΤ) αφήνει έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο στο σπίτι σας που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Αποθέματος» του σπιτιού. Εκπρόσωπος οικογένειας που διαθέτει «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και δικό του κωδικό στο σύστημα TAXIS μπορεί να δηλώσει τον τόπο διαμονής και όλα τα μέλη της οικογένειας μέσω της ψηφιακής πύλης του δημόσιου τομέα www.gov.gr. Όσοι πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά πριν από τις 26 Νοεμβρίου, θα εγγραφούν ως συμμετέχοντες στην απογραφή στην περιοχή τους κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης. Άτομα που ζουν σε συλλογικούς χώρους διαβίωσης όπως στρατόπεδα, μοναστήρια, μετανάστες/πρόσφυγες και ασυνόδευτοι ανήλικοι, γηροκομεία, οικοτροφεία, ορφανοτροφεία κ.λπ. θα αντιμετωπίζονται από ειδικούς της απογραφής κατά τη διάρκεια προσωπικής συνέντευξης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών τους, περίπου 60.000 εκπρόσωποι της ΕΛΣΤΑΤ διαθέτουν εκτός από την προσωπική τους ταυτότητα, ειδικό σήμα με το σήμα ΕΛΣΤΑΤ, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και φωτογραφία και σφραγίδα. Οι εκπρόσωποι είναι ντυμένοι με ειδικές στολές. Οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη διαδικασία της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών 2021, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο: 211 1212032 ή να επικοινωνήσουν μέσω email: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να δείτε τη διεύθυνση.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες