Η πείνα δεν μας απειλεί τώρα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει και ενέκρινε σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που ξεσπάσει επισιτιστική κρίση.

Εγγυάται επισιτιστική ασφάλεια σε μια κρίση, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σχεδιάζεται η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ετοιμότητας και Αντίδρασης για αυτού του είδους τις κρίσεις. Το EFSCM θα περιλαμβάνει εμπειρογνώμονες για τη βιωσιμότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων που θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ανταλλάξουν εμπειρίες και ενημερωμένα δεδομένα, αναφέρει η υπηρεσία Τύπου:

«Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εγκρίθηκε σήμερα εντοπίζει τα υπάρχοντα κενά και προτείνει ενέργειες για τη βελτίωση της ετοιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ».

Το σχέδιο δράσης λαμβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες: τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τους κινδύνους του συστήματος υγείας, τις γεωπολιτικές αλλαγές, τις απειλές στον κυβερνοχώρο.

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων σε μια πανδημία είναι η καλά εδραιωμένη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών δομών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να εμπλέξει σχετικές δομές στην οργάνωση ενός σταθερού δικτύου επισιτιστικής ασφάλειας – τόσο σε επίπεδο ένωσης όσο και σε επίπεδο εθνικών και περιφερειακών αρχών στα κράτη μέλη.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες