Ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός φτάνει στις χώρες της ΕΕ

Το σχέδιο Οδηγίας για τη θέσπιση μηχανισμού για επαρκή ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό στις χώρες της ΕΕ προωθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νόμος ορίζει τον κατώτατο μισθό για τους εργαζόμενους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τη σειρά του, απαιτεί από τις κυβερνήσεις των χωρών να αξιολογήσουν εάν οι ελάχιστοι μισθοί τους είναι επαρκείς αυτή τη στιγμή.

Το σχέδιο εγκρίθηκε με 37 ψήφους (κατά 10 και 7 αποχές). Το έγγραφο πρέπει να εγκριθεί από τη σύνοδο ολομέλειας (κατά τη συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 22-25 Νοεμβρίου), πριν από τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της οδηγίας.

Ο ευρωπαϊκός κατώτατος μισθός πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ευρώπη και 50% του μέσου μισθού.

Σε ψηφοφορία που διεξήχθη χθες, Πέμπτη 11/11/2021, οι ευρωβουλευτές στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων υποστήριξαν τη θέσπιση απαιτήσεων για την προστασία του κατώτατου μισθού στην ΕΕ: είτε καθιερώνοντας νόμιμους μισθούς (τους χαμηλότερους επιτρεπόμενους από το νόμο) είτε επιτρέποντας οι εργαζόμενοι διαπραγματεύονται τους μισθούς με τους εργοδότες τους.

Η νέα οδηγία της ΕΕ θα εξασφαλίσει κατώτατους μισθούς σε όλα τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν και να υποδείξουν εάν ο υποχρεωτικός κατώτατος μισθός είναι επαρκής, χρησιμοποιώντας κριτήρια για τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία όπως η αγοραστική δύναμη και η φτώχεια.

Τα κράτη μέλη στα οποία ο κατώτατος μισθός προστατεύεται αποκλειστικά από συλλογικές συμβάσεις δεν θα υποχρεούνται να νομοθετήσουν ή να καταστήσουν τις εν λόγω συμβάσεις καθολικής εφαρμογής.

Το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων παρέχοντάς τους εγγυημένο κατώτατο μισθό μέσω συμβάσεων εργασίας με τους εργοδότες.

Τα κράτη μέλη στα οποία οι συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι διαθέσιμες σε λιγότερο από το 80% του προσωπικού θα πρέπει να λάβουν ενεργά μέτρα για την προώθηση αυτού του εργαλείου. Προκειμένου να αναπτύξουν την καλύτερη στρατηγική για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους κοινωνικούς εταίρους και να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Η παραβίαση της εγκριθείσας νομοθεσίας θα απαγορεύεται αυστηρά και θα τιμωρείται από το νόμο.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες