Πώς μπορούν οι αλλοδαποί να παρευρίσκονται στο catering: κανονισμοί για μέτρα για την καταπολέμηση του Covid

Τι ισχύει για την είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα αλλοδαπών με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή προηγούμενης ασθένειας από χώρες εκτός ΕΕ αναφέρεται στη νομοθετική διάταξη.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αλλοδαποί από χώρες εκτός ΕΕ μπορούν να εισέλθουν στο εστιατόριο με έντυπη βεβαίωση.

Αυτό ισχύει και για την είσοδο σε άλλα καταστήματα εστίασης, καθώς και για την ψυχαγωγία και το λιανικό εμπόριο (παράγραφος 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ Δ1α / ΓΠ.οικ.69136 (Β ‘5138) «Επείγοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού 19».

Το πιστοποιητικό προσκομίζεται μαζί με δελτίο ταυτότητας (διαβατήριο), χωρίς να απαιτείται έλεγχος με χρήση της ειδικής εφαρμογής COVID Free GR.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες