Φυσικό αέριο: ποιοι απαλλάσσονται από τον φόρο προσαύξησης

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Εφορίας Γεωργίου Πιτσιλή καθορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ειδικό φόρο στην κατανάλωση φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Λόγω του γεγονότος ότι η ευρωπαϊκή τιμή εκκίνησης του φυσικού αερίου ανεβαίνει συνεχώς και είναι πάνω από 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ποιοι θα επωφεληθούν από την απαλλαγή από τον πρόσθετο φόρο (Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) , καθώς και πώς θα έχουν τον έλεγχο.

Η ρύθμιση ισχύει για φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της νόμιμης χρήσης φυσικού αερίου που εξαιρείται από το Φ για την ηλεκτροπαραγωγή.

Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή, ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και παρουσιάζεται κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν για την αξιοποίηση του ευεργετήματος.

Επιπλέον, ο υπολογισμός της ποσότητας φυσικού αερίου που απαλλάσσεται από τη φορολογία καθορίζεται σε περίπτωση που υπάρχουν γενικοί μετρητές φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλους σκοπούς.

Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, η απόφαση του Πιτσιλή προβλέπει ετήσιο τακτικό έλεγχο ύψους τουλάχιστον 35% προκειμένου να παρακολουθούνται όλοι οι δικαιούχοι εντός τριετίας. Για τη διεξαγωγή αυτού του ελέγχου λαμβάνονται υπόψη δεδομένα σχετικά με την ποσότητα του αερίου που καταναλώνεται.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες