Οι τράπεζες άρχισαν να εκδίδουν και πάλι στεγαστικά δάνεια

Οι τράπεζες επενδύουν 900 εκατ. ευρώ στην αγορά των στεγαστικών δανείων για να «δώσουν ώθηση στην οικονομία» της χώρας.

Το μέσο μέγεθος ενός στεγαστικού δανείου κυμαίνεται σήμερα από 70.000 έως 90.000 ευρώ, επτά στις δέκα αιτήσεις εγκρίνονται, ενώ η ίδια συμμετοχή του δανειολήπτη θα πρέπει να είναι περίπου το 25% της αξίας του ακινήτου.

Μετά από μια δεκαετία «παγωμένης» κατάστασης, αποφασίστηκε να ξεκινήσει ξανά η έκδοση στεγαστικών δανείων σε πολίτες. Σύμφωνα με εκτίμηση που έγινε από αρμόδιους τραπεζικούς διευθυντές, η έκδοση νέων δανείων στον συγκεκριμένο κλάδο έχει αυξηθεί κατά 900 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφεραν οι επικεφαλής των τραπεζών στις επίσημες εκθέσεις τους, οι κάτοικοι της χώρας ενδιαφέρονται για τον γρήγορο έλεγχο των εγγράφων (έγκριση του δανείου) και την ταχύτερη περίοδο αποπληρωμής.

Ποια είναι τα κύρια βήματα για τη λήψη ενός στεγαστικού δανείου που πρέπει να γνωρίζει ένας πιθανός δανειολήπτης προκειμένου να συντομεύσει τον χρόνο αποπληρωμής; Ποια είναι τα κύρια προβλήματα; Οι επικεφαλής της τράπεζας απάντησαν σε αυτές και σε άλλες ερωτήσεις.

Τα κύρια στάδια λήψης στεγαστικού δανείου
Η διαδικασία λήψης στεγαστικού δανείου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στάδια:

Κάντε αίτηση για δάνειο. Οικονομική προέγκριση. Τεχνικός και νομικός έλεγχος του ακινήτου. Υπογραφή συμβολαίου πώλησης με τον πωλητή. Τελική επιβεβαίωση. Υπογραφή δανειακής σύμβασης. Προεγγραφή ακινήτου. Έκδοση πίστωσης.

Τυπικά προβλήματα καθυστερούν τη διαδικασία:

Ελλιπή οικονομικά στοιχεία και αβεβαιότητα εσόδων και υποχρεώσεων στην εκτίμηση της προέγκρισης οικονομικών καταστάσεων. Καθυστέρηση στην εύρεση ακινήτου για αγορά ή αλλαγή της κατάστασης ενός ακινήτου ενδιαφέροντος κατά τη διαδικασία έγκρισης δανείου. Έλλειψη απαιτούμενων δικαιολογητικών για το ακίνητο. Προβλήματα τεχνικού και νομικού καθεστώτος περιουσίας (αυθαίρετα τμήματα, ανακρίβειες εγγράφων, προβλήματα ταυτοποίησης ιδιοκτησίας, βάρη σε ακίνητα κ.λπ.).

Οι πιο σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες