Βασικός ρόλος του ΟΑΕΔ σε μια ολοκληρωμένη ατζέντα για την πολλή Ελλάδα 2.0

Το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα για να αξιοποιήσει στο έπακρο τα 2,6 δισ. ευρώ που διατέθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα χρησιμοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ – 2,1 δισ. ευρώ, ή περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων του υπουργείου στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου Greece 2.0. Σύμφωνα με την οργάνωση:

«Ο συνδυασμός των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και των σημαντικών επενδύσεων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα συμβάλει καθοριστικά στις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της χώρας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Ως μέρος των προσπαθειών για την υποστήριξη του εργατικού δυναμικού, η μάθηση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο ως «όπλο της αυριανής οικονομίας» για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους στην αγορά εργασίας, όπου οι ψηφιακές και περιβαλλοντικές δεξιότητες θα αποτελούν βασικό «εργαλείο» για την ένταξη στις θέσεις εργασίας , επανένταξη και ανάπτυξη, καθώς και για την αύξηση της παραγωγικότητας».

Ο οργανισμός σχεδιάζει να δαπανήσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την εκπαίδευση 150 χιλιάδων πολιτών μέχρι το τέλος του 2022 και έως το τέλος του 2025 500 χιλιάδων πολιτών σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες και ειδικότητες σε ζήτηση με φιλόδοξο στόχο την κάλυψη των νέων αναγκών του αγορά εργασίας.

Αναγνωρίζοντας ότι υπήρξαν λάθη προς αυτή την κατεύθυνση στο παρελθόν και επιθυμώντας να μην επαναληφθούν στο μέλλον, προβλέπεται μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου. Οι κύριες κατευθύνσεις του είναι η πιστοποίηση, η αξιολόγηση, ο ποιοτικός έλεγχος, η διαφάνεια των αποτελεσμάτων. Θα βοηθήσουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στον εκσυγχρονισμό του συστήματος για την αύξηση των προσόντων του πληθυσμού. Η νέα στρατηγική προβλέπει:

συστηματική συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών· πιστοποιημένη απόκτηση δεξιοτήτων· τη σχέση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας· συνεργασία με προμηθευτές υψηλού επιπέδου· σύστημα πληρωμών βάσει απόδοσης.

Για τη βελτίωση του σχεδιασμού και του συντονισμού, η μεταρρύθμιση προβλέπει τη δημιουργία ενός εθνικού συμβουλίου δεξιοτήτων και μιας εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης δεξιοτήτων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με στόχους και σταδιακά.

Η νέα πολιτική για τους Έλληνες ανέργους είναι 540 εκατ. ευρώ για δραστηριότητα στον τομέα της απασχόλησης, δημιουργία τουλάχιστον 74 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Προτεραιότητα έχουν οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας. Στην πράξη, οι ενέργειες του ΟΑΕΔ είναι οι εξής:

15 χιλιάδες θέσεις εργασίας 6 μηνών με 3μηνη εντατική εκπαίδευση σε τομείς με υψηλή ζήτηση (π.χ. στην ψηφιακή οικονομία). Ο προϋπολογισμός είναι 92 εκατ. ευρώ. 12 χιλιάδες κενές θέσεις για νέους 18-30 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ο προϋπολογισμός είναι 68 εκατ. ευρώ. 10 χιλιάδες προσφορές για 1-2 χρόνια για ευπαθείς ομάδες – 55+ μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία που δεν έχουν μητέρες. Ο προϋπολογισμός είναι 111 εκατ. ευρώ. 10 χιλιάδες θέσεις εργασίας για 18 μήνες για μακροχρόνια ανέργους, που ζουν σε περιοχές με υψηλή ανεργία, άνω των 45 ετών. Ο προϋπολογισμός είναι 120 εκατ. ευρώ. 5 χιλιάδες κενές θέσεις για 15 μήνες στην ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, προτεραιότητα οι γυναίκες. Ο προϋπολογισμός είναι 50 εκατ. ευρώ.

Όλες οι δράσεις θα βασίζονται στη μεταρρύθμιση του ενεργού προγραμματισμού πολιτικής. Θα έχει ως στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας πρόσληψης, την απλούστευση, την ενεργή χρήση της, τη στενή σύνδεση με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Προβλέπεται επίσης η υλοποίηση πιλοτικού έργου ύψους 104 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης των ανέργων. Η κύρια εστίαση είναι στους μακροχρόνια άνεργους.

Ο ΟΑΕΔ επενδύει επιπλέον 274 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό, κατασκευή νέων και ανακαίνιση υφιστάμενων υποδομών, σε καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, σε κατάρτιση σε εκσυγχρονισμένα οργανωτικές δομές

Για την αποτελεσματική εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΟΑΕΔ θα εκσυγχρονιστεί, σχεδιάζεται να διατεθούν 101 εκατ. ευρώ για εκπαίδευση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού, των κατασκευών και των ψηφιακών υποδομών του. Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, επικεφαλής του ΟΑΕΔ, μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Βιώσιμης Ανάπτυξης Greece 2.0 είναι μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία. Ο ΟΑΕΔ διαδραματίζει βασικό ρόλο στη χρήση των πόρων του ταμείου, με σχέδιο και δράση για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης, τη στήριξη και ενίσχυση του εργατικού δυναμικού, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός του οργανισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά».

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες