Οι Έλληνες έπαιρναν το μισό μισθό ενός Ευρωπαίου την περίοδο της κρίσης

Ο μισθός ενός εργάτη στην Ελλάδα της κρίσης είναι 60,2% του μέσου όρου για τη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό απασχόλησης μειώθηκε κατά 12%.

Το εισόδημα των πολιτών στην εποχή των μνημονίων, οι συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων στην οικονομική κρίση (2009-2019) καταδεικνύει η μελέτη ΙΝΕ-ΓΣΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι αποδοχές ανά εργαζόμενο στη χώρα μας ανήλθαν στο 60,2% του μέσου όρου για τη ζώνη του ευρώ το 2019, έναντι 81,7% το 2009.

Όσον αφορά τον δείκτη «εισοδήματος εργαζομένων» στη χώρα, αυτός υποχώρησε από 0,26 το 2009 σε 0,18 το 2016 και στη συνέχεια παρέμεινε σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρά την ελαφρά βελτίωση την τριετία 2017-2019. Η απόκλιση της Ελλάδας από τον μέσο όρο της ευρωζώνης είναι πλέον περίπου 0,28 μονάδες.

Το ποσοστό των προσωρινών υπαλλήλων μερικής απασχόλησης που προσλήφθηκαν άλλαξε σταθερά κατά την ίδια περίοδο. Ειδικότερα, το 2019, ο αριθμός εκείνων που ανέφεραν την αδυναμία εύρεσης σταθερής εργασίας ως αιτία της προσωρινής απασχόλησής τους στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 9,3% στην Ελλάδα, έναντι 8,7% το 2009. Στους εργαζομένους με προσωρινές συμβάσεις, τα αντίστοιχα ποσοστά στη χώρα μας ήταν 73,7% και 70,5%, έναντι 52,2% και 49,4% στη ζώνη του ευρώ.

Ωρα εργασίας
Το 2016, στην Ελλάδα, το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονταν πάνω από 48 ώρες ήταν 19,4%, ενώ το 2009 ήταν 16,9%. Αν και το ποσοστό αυτό έπεσε στο 16,6% το 2019, η χώρα μας εξακολουθεί να παρουσιάζει τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών-μελών της ευρωζώνης. Η Ελλάδα έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό ευέλικτων εργαζομένων σε βάρδιες μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. Ειδικότερα, το 2019 το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 28,4% (16,1% στη ζώνη του ευρώ), και το 2009 – 19,2% (14,4% στη ζώνη του ευρώ).

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2019 η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 8η θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων από ατομικές ή ομαδικές απολύσεις, ενώ το 2009 κατετάγη 3η μετά την Πορτογαλία και την Ολλανδία (Σημείωση: Εξαίρεση αποτελούν η Κύπρος και η Μάλτα).

Ανεργία

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο του μνημονίου μειώθηκε κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες (από 60,8% το 2019 σε 48,8% το 2013), ενώ στην Ευρωζώνη συνολικά η αντίστοιχη πτώση ήταν κάτω από τη μία ποσοστιαία μονάδα (από 64,3% σε 63,5 %). ). Αν και το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξάνεται σταδιακά από το 2014, εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο το 2019 σε σχέση με το 2009. Αντίστοιχα, η επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης στη χώρα μας αποτελεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο μακροχρόνιας ανεργίας, ενώ το ποσοστό των ανέργων για περισσότερο από ένα χρόνο ανήλθε σε 70,1% το 2019, έναντι 40,4% το 2009. Τα αντίστοιχα ποσοστά στη ζώνη του ευρώ ήταν 43,5% και 35%.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες