Ενημερωμένες απαιτήσεις για απόκτηση ή ανανέωση ελληνικού διαβατηρίου

Η Ελλάδα ενημέρωσε τις απαιτήσεις για την έκδοση ή την ανανέωση ελληνικού διαβατηρίου και το αντίστοιχο σχέδιο προεδρικού διατάγματος υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για νομοθετική εξέταση τη Δευτέρα.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες δεν μπορούν να λάβουν νέο ή ανανεωμένο διαβατήριο εάν έχουν ποτέ καταδικαστεί για λήψη ψευδούς πιστοποιητικού οποιουδήποτε τύπου, ψευδή μαρτυρία, παράνομη χρήση ή κατοχή γνήσιου διαβατηρίου ή έχουν καταδικαστεί για παράνομη εμπορία εγγράφων.

Άλλα ποινικά αδικήματα που εμποδίζουν την έκδοση διαβατηρίων περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, πλαστογραφία εγγράφων, απαγορεύσεις ταξιδιών ή υποθέσεις που εκκρεμούν σε τελική ετυμηγορία.

Τα διαβατήρια μπορούν τώρα να εκδοθούν και σε άτομα που εκκρεμούν δικαστικές υποθέσεις όταν απαιτείται νοσηλεία στο εξωτερικό ή έχει πεθάνει σύζυγος ή συγγενής δεύτερου βαθμού που ζει στο εξωτερικό.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες