Ελλάδα: Η έκταση των καμένων εκτάσεων αυξήθηκε κατά 500%

Ως αποτέλεσμα 66 μεγάλων δασικών πυρκαγιών φέτος στην Ελλάδα, η έκταση της καμένης γης ανήλθε σε περίπου 522.000 εκτάρια.

Η έκθεση για τις πυρκαγιές στη χώρα μας φέτος είναι τραγική: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις μεγαλύτερες καμένες περιοχές μεταξύ των μεσογειακών χωρών.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), αν και ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών το 2021 στη χώρα παρουσιάζει αύξηση «μόνο» 43%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο για την περίοδο 2008-2020, η συνολική έκταση Τα καμένα δάση καταγράφουν μια εξαιρετικά μεγάλη αύξηση περίπου 500% σε σχέση με τον αντίστοιχο μέσο όρο για την ίδια περίοδο.

Εικόνα 1. Αριθμός χαρτογραφημένων πυρκαγιών EFFIS στις μεσογειακές χώρες έως το μεσημέρι Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 15 μεσογειακών χωρών που μελετήθηκαν.

Ρύζι. 2. Η συνολική έκταση κάηκε με βάση τα δεδομένα EFFIS στις μεσογειακές χώρες έως το μεσημέρι της Παρασκευής 20 Αυγούστου 2021.

Σε απόλυτα αριθμητικά στοιχεία, 66 μεγάλες δασικές πυρκαγιές καταγράφηκαν στη χώρα μας πριν από το μεσημέρι της Παρασκευής (Εικόνα 1), με αποτέλεσμα να καούν 522.000 εκτάρια (Σχήμα 2, η έκταση αναγράφεται σε στρέμματα).

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες