Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια ανάμεσα στα κορυφαία 1000 στον κόσμο

Τέσσερα ελληνικά πανεπιστήμια κατατάσσονται μεταξύ των κορυφαίων 1000 στον κόσμο: κυρίως το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ακολουθούμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η επίσημη ανακοίνωση έγινε από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό ShanghaiRanking Consultancy, το Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστό και ως «Shanghai Ranking», το οποίο θεωρείται ένα από τα τρία πιο σημαντικά στον κόσμο.

Κάθε πανεπιστήμιο αξιολογείται μεθοδολογικά: οι απόφοιτοι και οι καθηγητές του έχουν βραβευτεί με Νόμπελ ή άλλα σημαντικά βραβεία, ερευνητές των οποίων τα άρθρα έχουν υψηλό επιστημονικό αντίκτυπο, καθώς και άρθρα και δημοσιεύσεις στα περιοδικά Nature and Science.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης πανεπιστήμια με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων που έχουν συμπεριληφθεί στη βάση δεδομένων Science Citation Index (SCIE) και στη βάση δεδομένων Citation Index του Social Science Index (SSCI).

Κατάταξη ελληνικών πανεπιστημίων
Από τη δημοσίευση της κατάταξης το 2003, περισσότερα από 2.000 πανεπιστήμια έχουν ταξινομηθεί και έχουν καταταχθεί και έχει καταρτιστεί πίνακας με τα 500 κορυφαία πανεπιστήμια. Από το 2019, δημοσιεύεται μια λίστα με τα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

Σύμφωνα με την κατάταξη, ένα από τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μεταξύ των κορυφαίων 500 πανεπιστημίων στον κόσμο και τα τέσσερα είναι μεταξύ των κορυφαίων 1000 πανεπιστημίων στον κόσμο.

Το κορυφαίο ελληνικό πανεπιστήμιο είναι το Εθνικό Πανεπιστήμιο Καποδίστριας Αθηνών (θέσεις 301-400). Στις θέσεις 501 έως 1000 υπάρχουν τρία ελληνικά πανεπιστήμια: στις θέσεις 501-600 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης (θέσεις 601-700) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (θέσεις 801-900).

Πώς κατατάσσονται τα πανεπιστήμια;
Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση έξι δείκτες ακαδημαϊκής και ερευνητικής απόδοσης. Για κάθε «καλύτερο» ίδρυμα λαμβάνει 100 μονάδες, οπότε ο ένας ο άλλος αξιολογείται με ποσοστό που δεν πέτυχε το πρώτο. Οι δείκτες αυτοί έχουν ως εξής:
1. Δείκτης Πτυχιούχων: ο αριθμός των αποφοίτων που έλαβαν βραβεία (Νόμπελ, Πεδίο) με συγκεκριμένο ποσοστό 10%,
2. Δείκτης βραβείων: ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έλαβαν βραβεία (Νόμπελ, Πεδίο) με συγκεκριμένο ποσοστό 20%,
3. Ευρετήριο HiCi: ο αριθμός των εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στους καταλόγους ερευνητών με μεγάλο αριθμό αναφορών, που αντιπροσωπεύουν το 20%,
4. Δείκτης N&S: ο αριθμός των δημοσιεύσεων στα περιοδικά Nature and Science από το 2014 έως το 2018 με ένα συγκεκριμένο ποσοστό 20%,
5. Δείκτης PUB: ο αριθμός των δημοσιεύσεων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο Science Citation Index και Social Sciences Citation Index (20%),
6. Δείκτης PCP: Μέση κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση που προέρχεται από ένα σταθμισμένο άθροισμα των παραπάνω μετρήσεων ανά σχολή 10%.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες