Εβδομάδα πληρωμής από τον e-EFKA και τον ΟΑΕΔ

Η εβδομάδα πληρωμής από τον e-EFKA και τον ΟΑΕΔ ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 16 Αυγούστου και λήγει την Παρασκευή 20 Αυγούστου.

Το ποσό που θα πιστωθεί στους πολίτες του e-EFKA και του ΟΑΕΔ είναι 43,1 εκατομμύρια ευρώ, προορίζεται για περίπου 53.400 αποδέκτες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι ακόλουθες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν από τον e-EFKA στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών:

9,36 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 390 δικαιούχους μετά την απόφαση για το εφάπαξ ποσό. Θα πληρωθούν 12,76 εκατομμύρια ευρώ σε 22.700 αποδέκτες παροχών σε χρήμα (παροχές μητρότητας, εγκυμοσύνη, ασθένεια, ατύχημα, έξοδα κηδείας). 393.376 € θα καταβληθούν σε 461 αποδέκτες παροχών σε μετρητά του ΟΑΕΕ. Θα καταβληθούν 12.300 ευρώ σε 20 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης.

Ο ΟΑΕΔ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες πληρωμές:

10 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 26.000 δικαιούχους επιδόματος ανεργίας και άλλων παροχών. 10 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης. 600 χιλιάδες ευρώ θα καταβληθούν σε 800 μητέρες για προτιμησιακή άδεια μητρότητας.

Για την περίοδο από 16 έως 20 Αυγούστου, δεν προβλέπονται πληρωμές από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚ.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες