Εάν το διαβατήριό σας έχει καεί ή χαθεί σε φωτιά

Τα διαβατήρια που καταστράφηκαν από πυρκαγιά θα ανανεωθούν ως προτεραιότητα και δωρεάν για τους πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας σχετικά με διαβατήρια και δελτία ταυτότητας που καταστράφηκαν στις πυρκαγιές, αποφασίστηκε η πλήρης αντικατάστασή τους και κατά προτεραιότητα.

Α) Για διαβατήρια:
Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, αν το επιθυμούν, να αντικαταστήσουν τα κατεστραμμένα διαβατήρια που ίσχυαν μέχρι τις 31/12/2021. Η ισχύς των νέων διαβατηρίων θα ισοδυναμεί με χαλασμένα.

Η έκδοση / αντικατάσταση διαβατηρίων πραγματοποιείται δωρεάν (χωρίς πληρωμή τέλους), κατ ‘εξαίρεση (παρέκκλιση από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας).

Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση διαβατηρίων, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, απαιτείται πιστοποιητικό από την αστυνομία ή άλλη αρμόδια αρχή (για πολίτες των οποίων τα διαβατήρια καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα πυρκαγιών στις περιοχές της Αττικής, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος).

Β) Για σκοπούς αναγνώρισης:
Η έκδοση ή η αντικατάσταση των δελτίων ταυτότητας είναι δωρεάν (δεν χρεώνεται προμήθεια) και βάσει προτεραιότητας. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, οι τραυματίες πολίτες μεταφέρονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές με υπηρεσιακά οχήματα. Αστυνομικοί στις πληγείσες περιοχές θα βοηθήσουν στην απόκτηση των απαραίτητων εγγράφων για τους πολίτες.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες