Ελάχιστος μισθός: πρόσθετα επιδόματα και επιδόματα όταν αυξάνεται

Ο πρόσφατα δημοσιευμένος νόμος για την αύξηση του κατώτατου μισθού αναφέρει τι εφαρμόζεται στην περίπτωση μιας ατομικής σύμβασης εργασίας και ποια είναι τα τρία επίπεδα μισθών.

Τα ασφάλιστρα και οι «προσαυξήσεις» ισχύουν για τους εργαζόμενους που αμείβονται με υψηλότερους μισθούς από αυτούς που προβλέπονται στη βιομηχανική τους σύμβαση ή στην εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Εάν υπάρχει ατομική σύμβαση εργασίας και ο μισθός που καταβάλλεται υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό (που προβλέπεται από τη βιομηχανία ή την εθνική σύμβαση, δηλαδή το ποσό του βασικού μισθού και των επιδομάτων), τότε προκύπτουν τρεις θέσεις ως αποτέλεσμα:

Πολλά επιδόματα και παροχές που προβλέπονται από το νόμο ή τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δεν υπόκεινται σε πρόσθετη πληρωμή, αλλά αντισταθμίζονται με πρόσθετη πληρωμή. Άλλα επιδόματα και παροχές αντισταθμίζονται με ένα επιπλέον επίδομα και δεν υπόκεινται σε πρόσθετη πληρωμή, αλλά μόνο κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Άλλες παροχές και ποσά (π.χ. αμοιβή διακοπών, υπερωρίες) δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με συμπληρωματικές παροχές ή με συμφωνία και είναι πληρωτέες επιπλέον των συμπληρωματικών παροχών.

Η σημασία μιας ατομικής σύμβασης εργασίας
Σε αυτό το πλαίσιο, μια ατομική σύμβαση εργασίας, η οποία αντικατοπτρίζει τη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προσδιορίζει εάν οι αντίστοιχες παροχές θα αντισταθμιστούν από μια πρόσθετη παροχή.

Το ποσό της «συμπληρωματικής παροχής» έχει ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης λαμβάνουν μισθούς με βάση ένα ελάχιστο (σήμερα 650 ευρώ) και ορισμένες πρόσθετες παροχές, ως αποτέλεσμα των οποίων ο συνολικός μισθός τους υπερβαίνει τα 650-700 ευρώ, και μερικές φορές τα 1000 ευρώ.

Τι θα συμβεί σε πρόσθετες πληρωμές μετά την αύξηση του ελάχιστου μισθού και ποια οφέλη μπορούν να αντισταθμιστούν

Σύμφωνα με την καθιερωμένη νομολογία, η πρόβλεψη είναι να αντισταθμιστούν τα καθορισμένα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τη συμπληρωματική παροχή, εκτός εάν ορίζεται στην ατομική ή συλλογική σύμβαση ότι θα καταβάλλονται επιπλέον των συμφωνηθέντων υψηλότερων μισθών.

Σύμφωνα με τη νομολογία, ο κανόνας αντιστάθμισης ισχύει επίσης για παροχές που καθορίζονται από συλλογική σύμβαση σε όλο τον τομέα, ακόμη και μετά τη σύνταξη μεμονωμένης σύμβασης που πληρώνει τις υψηλότερες νομικές αμοιβές, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από νέο κανονισμό.

Αυτό το πλαίσιο περιλαμβάνει τη «διαχείριση» της αύξησης του κατώτατου μισθού. Εάν ο εργαζόμενος καταβάλλεται ο ελάχιστος μισθός των 650 € συν το συμπληρωματικό επίδομα, μια αύξηση 650 € θα «καταναλώσει» μέρος του συμπληρωματικού επιδόματος χωρίς να δημιουργηθεί νομική υποχρέωση για τον εργοδότη να αυξήσει το καθαρό εισόδημα.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες