Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να απενεργοποιήσουν το AMKA

Η κατάσταση απόκτησης του ασφαλιστικού αριθμού ταυτότητας του πολίτη της AMKA έχει ενημερωθεί σύμφωνα με το άρθρο 74 του σχεδίου νόμου της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης για τη Νέα Γενιά (νόμου Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά).

Ειδικότερα, το άρθρο 74 ορίζει σαφώς τους δικαιούχους στους οποίους χορηγείται το AMKA και τους όρους ενεργοποίησης. Οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν επίσης την απενεργοποίηση των αριθμών για πολίτες που χάνουν το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα.

Το AMKA είναι ο υποχρεωτικός αριθμός ταυτότητας απασχόλησης και ασφάλισης όλων των ατόμων που ανήκουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Οι δικαιούχοι του AMKA είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της ΕΕ και υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Οι δικαιούχοι είναι επίσης ανήλικα παιδιά αυτών των κατηγοριών, εφόσον παραμένουν στη χώρα νόμιμα. Το AMKA ενεργοποιείται (εκδίδεται σε κάθε πολίτη) μετά από επιβεβαίωση νόμιμης διαμονής στη χώρα και απενεργοποιείται σε περίπτωση θανάτου.

Η AMKA απενεργοποιείται σε περίπτωση απώλειας νόμιμης διαμονής στη χώρα

Νωρίτερα, οι αρχές υιοθέτησαν νόμο ότι η ΑΜΚΑ θα εκχωρηθεί σε νεογέννητα στο νοσοκομείο, όπως έχει εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και υπάρχουν ακόμη και εκείνα που ο ίδιος αριθμός αυτοκινήτου εκδίδεται για τη ζωή σας! Δηλαδή, αλλάζετε το αυτοκίνητο και τοποθετείτε τις πινακίδες από το προηγούμενο. Πιστεύεται ότι είναι πιο εύκολο να «βρεις» πολίτες με αυτόν τον τρόπο.

Γενικά, τα σχέδια της παγκόσμιας κυβέρνησης γίνονται πραγματικότητα. Το AMKA μπορεί να “ενεργοποιηθεί” και μπορεί να “απενεργοποιηθεί”. Εξαγάγετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τον Μάιο του τρέχοντος έτους, ξεκίνησε η έκδοση προσωρινού AMKA για εμβολιασμό. Η κοινή απόφαση των υπουργών για τον καθορισμό μιας πιο συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων στα οποία μπορεί να εκδοθεί προσωρινός αριθμός AMKA (Π.Α.Μ.Κ.Α.) έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση για τον καθορισμό μιας πιο συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων για την έκδοση ενδιάμεσης AMKA δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, η οποία περιγράφει επίσης τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες της απόδοσης και της μετάβασής της.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2981/2021, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκχώρησης προσωρινού αριθμού καταχώρησης κοινωνικής ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε συγκεκριμένες ομάδες για:

Προγραμματισμός εμβολιασμού κατά του κοροναϊκού COVID-19, έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του νόμου 4764/2020 (Α ‘256), λήψη αυτοδιαγνωστικών δοκιμών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 (αυτο-έλεγχος) σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 4790/2021 (Α ’48), καταχώριση του αποτελέσματος ενός τεστ αυτοδιάγνωσης για κοροναϊό (αυτοέλεγχος) και έκδοση έκθεσης αποτελεσμάτων δοκιμής σύμφωνα με το Άρθρο 27 του Ν. 4792/2021 (Α ’54 ).

Ποιος μπορεί να λάβει έναν προσωρινό αριθμό AMKA:

αιτούντες άσυλο και υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν αίτηση ασύλου, καθώς και ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από ελληνική δημόσια αρχή, υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται σε προδικαστικά κέντρα κράτησης αλλοδαποί (Προ-ΚΕΚΑ) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες βάσει της Οδηγίας Επιστροφής 2008/115 / ΕΚ για τους οποίους έχουν ληφθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβληθεί αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι. φυλακίστηκε Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί σε φυλακές ή κέντρα κράτησης. Παροχή Π.Α.Μ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, αυτό γίνεται εάν δεν διαθέτουν αριθμό καταχώρησης κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή αλλοδαπό αριθμό προσωρινής ασφάλισης και ιατρικής υπηρεσίας (Π.Α.Α. Υ.Π.Α .).

Οι προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν επίσης για γονείς ή άτομα συγκεκριμένων κατηγοριών που έχουν την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού που δεν έχει ΑΜΚΑ ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Νόμος: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αρ. 2981/2021-ΦΕΚ 2197 / Β / 26-5-2021.

Βοήθεια “Russian Russian”

Το AMKA (αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλεια) είναι ένας αριθμός εγγραφής κοινωνικής ασφάλισης. Είναι, κατ ‘ουσίαν, πιστοποιητικό εργασίας και ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο, συνταξιούχο ή εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. Η AMKA αντικατέστησε τον αριθμό εγγραφής (AM), ο οποίος μέχρι σήμερα εκδόθηκε από ασφαλιστικές εταιρείες σε όλους τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.
ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ;
Για τους κατόχους AMKA, η διαδικασία παροχής υπηρεσιών σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εργασία και την ασφάλιση (για παράδειγμα: άνοιγμα ενός είδους δραστηριότητας και ασφάλισης, πληρωμή ασφαλίστρων, απόκτηση και ανανέωση ενός βιβλίου υγείας, λήψη σύνταξης ή οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, παροχές, βοήθεια) θα γίνει πολύ πιο γρήγορο και πιο εύκολο.
ΠΟΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ;
Η AMCA κατέστη απαραίτητη από τον Ιούλιο του 2009.
Μαζί με την AMKA και 13 νέους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εισάγονται τα θεμέλια μιας ενοποιημένης δομής του ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο θα βελτιώσει και θα ενισχύσει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Έτσι, το κράτος προσπαθεί να απλοποιήσει την παροχή υπηρεσιών στους κύριους τομείς που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή των πολιτών:
• στον τομέα των ιατρικών και φαρμακευτικών υπηρεσιών ·
• στον τομέα της ασφάλισης ενός εργαζόμενου πολίτη (συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης του σεβασμού των δικαιωμάτων του και της καταπολέμησης της μη καταβολής ασφαλίστρων) ·
• στον τομέα των συντάξεων (μειώνεται ο χρόνος έκδοσης και εκχώρησης σύνταξης).
ΠΟΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΚΑ;
Για Έλληνες πολίτες:
– αστυνομική ταυτότητα ή ελληνική στρατιωτική ταυτότητα ·
– για ανηλίκους κάτω των 12 ετών που δεν διαθέτουν αστυνομικό δελτίο ταυτότητας, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από γονέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ·
Η εγγραφή αλφαβητικών δεδομένων (όνομα, επώνυμο, κ.λπ.) πραγματοποιείται αυτόματα, σύμφωνα με τη φόρμα ΕΛΟΤ 743. Εάν ο καταχωρίζων επιθυμεί να πραγματοποιήσει ειδική καταγραφή αλφαβητικών δεδομένων με λατινικά γράμματα, πρέπει να προσκομίσει ταυτότητα ή διαβατήριο στο οποίο επιθυμείτε Υπάρχει λατινική ορθογραφία.
Για αλλοδαπούς πολίτες:
Σε περίπτωση εγγραφής με τη βοήθεια ενός διαμεσολαβητή, εκτός από τα καθορισμένα έγγραφα, είναι επίσης απαραίτητο να προσκομίσετε ταυτότητα ή διαβατήριο του αντιπροσώπου, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί πραγματικά τα συμφέροντα του καταχωρίζοντος.
Προσοχή! Τα υποβληθέντα έγγραφα πρέπει να είναι είτε στο πρωτότυπο είτε σε επικυρωμένα αντίγραφα (απαιτούνται μόνο για επίδειξη στον αξιωματικό που πραγματοποιεί την εγγραφή).
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΜΚΑ
Ο αριθμός AMKA εκδίδεται σε όλα τα CEPs (Citizen Service Centres) και στα γραφεία της AMKA. Επιπλέον πληροφορίες:
1) Στην ιστοσελίδα www.amka.gr

2) Στα τμήματα της ΚΕΠ (Κ ٻاهر Εξυπηρέτηση Πολιτών)

3) Στα καταστήματα AMKA

4) τηλεφωνικώς: 11131

• ταυτότητα συμπατριώτη ή δελτίο ταυτότητας (παρόμοια με την ελληνική αστυνομική κάρτα) ή διαβατήριο.
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά (σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή αυτά τα έγγραφα δεν περιέχουν τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή).
• για ανήλικα παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, αρκεί να έχετε πιστοποιητικό γέννησης από το μητρώο.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες