Ο τουρισμός έχει μειωθεί κατά 65% τους πρώτους πέντε μήνες σε σύγκριση με πέρυσι

Μείωση της εισερχόμενης τουριστικής ροής κατά 65,5%, με παράλληλη μείωση του τουριστικού εισοδήματος κατά 51,2%, δείχνει για τον Ιανουάριο-Μάιο του 2021 τα πρώτα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Αυτό το γεγονός συνέβαλε στην επιδείνωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων αυξήθηκε κατά 705 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 534 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020 και ανήλθε σε 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, τον Μάιο, οι αφίξεις ταξιδιών και οι σχετικές αποδείξεις από μη μόνιμους κατοίκους αυξήθηκαν κατά 413,7% και 286,2%, αντίστοιχα, ως αποτέλεσμα των βασικών επιπτώσεων λόγω των χαμηλών επιπέδων τους το 2020. Η αύξηση του ελλείμματος εμπορευμάτων σε διάστημα πέντε μηνών σχετίζεται με μια μεγάλη αύξηση των εισαγωγών σε σύγκριση με τις εξαγωγές σε απόλυτους όρους.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές τιμές. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων εκτός καυσίμων παρουσίασαν την ίδια αύξηση (21,5%) στις τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 18,8% και 20,8%, αντίστοιχα.

Η μείωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών συνδέεται, καταρχάς, με την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών και του ισοζυγίου των τουριστικών υπηρεσιών, ενώ το υπόλοιπο άλλων υπηρεσιών έχει βελτιωθεί.

Το έλλειμμα στο γενικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίου (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για εξωτερική χρηματοδότηση) αυξήθηκε κατά 705 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο το 2020 και ανήλθε σε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η συμμετοχή του Paulson & amp; ΣΙΑ Inc. (Μαθητές) στα ιδιωτικά κεφάλαια, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings AE και η αύξηση της μετοχής της Reggeborgh Invest BV (Κάτω Χώρες) στο μετοχικό κεφάλαιο της ELLAKTOR SA είχε ως αποτέλεσμα αύξηση 122 εκατομμυρίων ευρώ τον Μάιο. Σε μόλις πέντε μήνες, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων από κατοίκους από το εξωτερικό οφείλεται κυρίως σε αύξηση των επενδύσεων σε ομόλογα από ξένο ομόλογο 2,0 δισεκατομμυρίων ευρώ και σε αύξηση των επενδύσεων κατοίκων σε ξένα κεφάλαια κατά 952 εκατομμύρια.

Η ανοδική τάση συνδέεται με αύξηση 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τοποθετήσεις ομολόγων και τοκοφόρων λογαριασμών του ελληνικού κράτους από μη κατοίκους και αύξηση 599 εκατομμυρίων ευρώ σε τοποθετήσεις από μη κατοίκους μετοχών στην Ελλάδα.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες