Ξεκίνησε η Πλατφόρμα Εφαρμογών Debtor Households

Οι ελληνικές αρχές ανακοίνωσαν το άνοιγμα μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής εφαρμογής για υπερχρεωμένα νοικοκυριά για να αποφύγουν τη δημοπρασία του πρώτου σπιτιού οικογενειών χαμηλού εισοδήματος.

Χθες, άνοιξε η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους (Ειδική Γραμματείας ιδιωτική Χρέους), όπου ευάλωτα νοικοκυριά που επιθυμούν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον Οργανισμό Απόκτησης και Επανέγερσης Ακινήτων

Οι δημοπρασίες ακινήτων διεξάγονται από τα μέσα Ιουνίου, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες αποφεύγουν την εκκαθάριση (πώληση) ακινήτων χαμηλής αξίας, η οποία είναι κυρίως το πρώτο σπίτι για ιδιώτες. Η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των δημοπρασιών από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ακινήτων γενικά.

Η προστασία του πρώτου σπιτιού μέσω του Real Estate Rental Agency, το οποίο, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, θα αρχίσει να λειτουργεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, θα συνοδεύεται από ειδικό πρόγραμμα επιδότησης από το κράτος. Όσοι θεωρούνται ευάλωτοι βάσει της οικονομικής τους κατάστασης θα είναι επιλέξιμοι για επιχορήγηση και θα το δηλώσουν στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους.

Υποβάλλοντας αίτηση, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία και η οικονομική τους κατάσταση επιβεβαιώνουν την κατάταξή τους ως “ευάλωτη” (δεν έχουν), τα νοικοκυριά θα λάβουν πιστοποιητικό βάσει του οποίου μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων πληρωμών από το κράτος.

Αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον το πρόγραμμα θα συντονιστεί με τράπεζες και ιδρύματα. Οι προσφορές ενδέχεται να είναι αορίστου χρόνου, αλλά όχι την τελευταία στιγμή πριν το ακίνητο διατεθεί για δημοπρασία. Σύμφωνα με τα τραπεζικά ιδρύματα, οι αιτήσεις συμμετοχής στην πλατφόρμα δεν θα γίνονται δεκτές 60 ημέρες μετά την ημερομηνία αποκλεισμού ή τη δημοσίευση της απόφασης για την κήρυξη πτώχευσης του ευάλωτου οφειλέτη στο ηλεκτρονικό μητρώο φερεγγυότητας.

Η μηνιαία πληρωμή που ο οφειλέτης θα πληρώσει ενδιάμεσο εξαρτάται από την εμπορική αξία του ακινήτου. Κατά συνέπεια, το κρατικό επίδομα θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Η πρόβλεψή του προϋποθέτει, αφενός, ότι ένα συγκεκριμένο νοικοκυριό έχει χαρακτηριστεί ως ευάλωτο και, αφετέρου, ότι θα μεταβιβάσει υποχρεωτικά την περιουσία στον ισολογισμό του «ιδρύματος» που το επιβεβαίωσε.

Διαφορετικά, το πρώτο περίβλημα δεν θα προστατευτεί και θα πέσει κάτω από το σφυρί: είτε ως αποτέλεσμα εξαναγκαστικών μέτρων από την τράπεζα, είτε ως αποτέλεσμα νομικής πτώχευσης.

Η πρόταση των τραπεζών ορίζει ότι σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία πληρωμή, όλες οι επιδοτήσεις πρέπει να επιστραφούν. Επιπλέον, ο οφειλέτης θα χάσει το δικαίωμα να προσχωρήσει στο ίδρυμα και να υπερασπιστεί τον πρώτο τόπο διαμονής του.

Εάν έχετε απορίες, συμβουλευτείτε έναν λογιστή ή δικηγόρο.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες