Προσοχή! Αλλαγές για παραλήπτες KEA

Έχουν γίνει αλλαγές στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην KEA) καθώς οι παραλήπτες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα του ΟΑΕΔ.

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι ΗΗΕ (Εχωτο Εγγυημένο Εισόδημα – πρώην ΚΕΑ) που υπέβαλαν αίτηση τον Ιούλιο θα συμμετάσχουν αυτόματα στα εκπαιδευτικά προγράμματα μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Από την 1η Ιουνίου, ξεκίνησε η ένταξη των αποδεκτών του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος στην αγορά εργασίας και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών.

Το νέο σχέδιο προβλέπει, εκτός από την οικονομική υποστήριξη, το οποίο είναι το πρώτο και κύριο στοιχείο, την παροχή πρόσθετων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών (δεύτερο στοιχείο), καθώς και την παραπομπή των δικαιούχων και την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ (τρίτο συστατικό).

Οι ενταξιακές δράσεις απευθύνονται σε δικαιούχους ΗΗΕ που είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας 20 έως 60 ετών και οι οποίοι, εάν κληθούν, υποχρεούνται να συμμετάσχουν.

Η καθολική εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνει:

Πρώτον, ενημέρωση των δικαιούχων του ΗΗΕ για τις λεγόμενες «υπηρεσίες δεύτερου επιπέδου» στο πλαίσιο μιας συνάντησης στην κοινωνική υπηρεσία του δήμου ή σε ένα κοινοτικό κέντρο. Οι αρμόδιοι ειδικοί καλούνται να κάνουν μια εκτίμηση αναγκών και να συνδέσουν ένα άτομο σε κοινωνικά προγράμματα που ικανοποιούν τις ειδικές ανάγκες ενός ατόμου / νοικοκυριού, για παράδειγμα: να καθορίσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους (ανάγκη για αυτό το όφελος), υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομική βοήθεια, εξειδικευμένες υπηρεσίες για παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. κ.λπ.

Δεύτερον, η δημιουργία ενός μεμονωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα προετοιμαστεί μετά τη συνέντευξη με τον δικαιούχο από τον σύμβουλο απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Μετά την προετοιμασία για κατάρτιση (ΑΣΔ), ο δικαιούχος θα είναι δυνητικά σε θέση να αναφερθεί στο πέρασμα των υπαρχουσών δραστηριοτήτων κατάρτισης / απασχόλησης.

Η προθεσμία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης είναι μέχρι το τέλος του μήνα που ακολουθεί τον μήνα έγκρισης της αίτησης. Για παράδειγμα, για μια αίτηση που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2021, η προθεσμία λήγει στις 31 Ιουλίου 2021.

Οι απαντήσεις των παραληπτών θα παρακολουθούνται μέσω των μηνιαίων επιταγών που γίνονται για την έκδοση της πληρωμής.

Ειδικότερα, προστέθηκε ένας νέος έλεγχος για την προετοιμασία ενός μεμονωμένου σχεδίου δράσης και παρακολουθείται η εκπλήρωση της υποχρέωσης εκπλήρωσής του. Εάν στο τέλος του επόμενου μήνα, μετά την πρόσκληση για εκπαίδευση, δεν ολοκληρωθεί, η αίτηση για IDIKA μπορεί να αποσυρθεί.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα αφού εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για συνεργασία με τον ΟΑΕΔ για μαθήματα κατάρτισης (ΑΣΔ).

Πουθενά δεν αναφέρεται εάν θα χρειαστεί να εμβολιαστείτε για να εγγραφείτε σε μαθήματα, μετά την οποία η επιχορήγηση θα εγκριθεί. Αυτη ειναι Η ερωτηση.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες