Ελλάδα: συγκεκριμένοι τύποι τουρισμού

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού, με απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού Τουρισμού της Σόφιας Ζαχαράκη, ιδρύθηκε το Συμβούλιο και διορίστηκαν τα μέλη του, τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη της μελέτης των διαθέσιμων δεδομένων και των παρατηρούμενων τάσεων σχετικά με την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης μορφής αναψυχής.

Το Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Δημήτρη Μαρκάτου, ενημερώνει και προτείνει την εθνική στρατηγική για τον καταδυτικό τουρισμό, δεδομένου ότι θεσπίστηκε για πρώτη φορά με το νόμο 4688/2020 του υπουργείου και προτείνει επίσης δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή του.

Ο σκοπός του Συμβουλίου είναι να παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη καταδυτικός τουρισμός όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τη βέλτιστη προώθηση καταδυτικών αξιοθέατων με σεβασμό στο περιβάλλον.

Η αρμόδια Υφυπουργός κ. Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Το Υπουργείο Τουρισμού εξετάζει ενεργά και υιοθετεί ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο για την ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό, επενδύουμε τώρα στρατηγικά σε συγκεκριμένες μορφές τουρισμού, εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουμε ως χώρα.

Μπορούμε δικαίως να ισχυριστούμε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Με όραμα, μεθόδους και συστηματική προσέγγιση, ξεκινάμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υιοθετήσουμε και να εφαρμόσουμε μια εθνική στρατηγική. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης εθνικής προσπάθειας για την αξιοποίηση των μυριάδων τουριστικών ευκαιριών που προσφέρονται στη χώρα μας, οι οποίες ενισχύονται περαιτέρω από επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Τουρισμού σε έργα υποδομής και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης. “

Η συστηματική ανάπτυξη και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού και άλλων ειδικών μορφών τουρισμού είναι στρατηγικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Τουρισμού, τόσο στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της εθνικής τουριστικής βιομηχανίας μετά την πανδημία όσο και στο πλαίσιο της προστασίας της βιωσιμότητάς της, υιοθετώντας ένα νέο τουριστικό μοντέλο και ανάπτυξη ενός εθνικού τουριστικού προϊόντος.

Το έργο του Συμβουλίου συμπληρώνεται από στοχοθετημένα έργα για την προώθηση του ναυτικού τουρισμού, ιδίως για τον εκσυγχρονισμό ή τη δημιουργία νέων καταδυτικών κέντρων και σχετικής εκπαίδευσης των ανθρώπινων πόρων της χώρας, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκτησης (Ταμείο Ανάκαμψης).

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες