Περίπου 15.000 ακίνητα που ανήκουν σε “άγνωστους ιδιοκτήτες”

Το κράτος έχει εντοπίσει 14.484 ακίνητα που έχουν ταξινομηθεί ως ανήκουν σε «άγνωστο ιδιοκτήτη».

Βρίσκονται σε 36 περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα όπου οι κτηματολογικές εγγραφές ολοκληρώθηκαν το 2018. Ο συνολικός αριθμός εγγεγραμμένων δικαιωμάτων σε αντικείμενα ακινήτων σε αυτές τις περιοχές είναι 199.013, εκ των οποίων το 7,28% (δηλ. 14.484) χαρακτηρίζονται ως ανήκουν σε «άγνωστο ιδιοκτήτη». Δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το ποιος κατέχει αυτήν την ιδιοκτησία. Υπολογίζεται ότι οκτώ στους δέκα θα μεταφερθούν στο κράτος.

Εν τω μεταξύ, σε ορισμένα οικόπεδα όπου διατηρήθηκε η κτηματολογική εγγραφή, αποδείχθηκε ότι 389.836 (5,50%) ανήκουν σε “άγνωστο ιδιοκτήτη”.
Σε αυτές τις ιδιότητες θα δοθεί παράταση ενός έτους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 για τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων κατά την πρώτη εγγραφή.

Η μη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση θα τους στερήσει οριστικά τυχόν δικαιώματα ιδιοκτησίας, μετά τα οποία οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο, αλλά μόνο με απαίτηση για χρηματική αποζημίωση και όχι για τον αποκλεισμό του ακινήτου, εκτός εάν το δικαστήριο το υποστηρίξει απόφαση (επιστροφή του αντικειμένου αντί χρηματικής αποζημίωσης).

Εκτός από τις προαναφερθείσες 36 περιοχές όπου η εγγραφή ολοκληρώθηκε το 2018, στην υπόλοιπη χώρα, τα ακίνητα χαρακτηρίζονται ως “άγνωστοι κάτοχοι”, εκτός εάν δηλωθούν από τον ιδιοκτήτη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Όπως και άλλα αντικείμενα, εάν δεν έχουν δηλωθεί εντός οκτώ ετών από την έναρξη της Κτηματολογικής Υπηρεσίας.

Θα υπενθυμίσουμε, όπως έγραψε προηγουμένως το “Russian Athens”, από το 2017, τους Έλληνες άρχισε να αρνείται την κληρονομιά, αντικείμενα ακινήτων με χρέη.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες