Απασχόληση εργαζομένων και covid

Σύμφωνα με το σύστημα πληροφοριών ERGANI, το ισοζύγιο των ροών απασχόλησης τον Ιούνιο του 2021 ήταν θετικό.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, ο αριθμός των διαφημίσεων εργασίας ήταν 311.649 και ο αριθμός των απολύσεων – 238.147 (99.412 εθελοντικές απολύσεις και 138.735 ακυρώσεις διαρκών συμβάσεων ή λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 73.502 θέσεις εργασίας.

Κατά τους έξι μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2021, ο αριθμός των διαφημίσεων εργασίας ήταν 993.596 και ο αριθμός απορρίφθηκε – 742 986 (369 434 εκούσιες αναλήψεις και 373 552 καταγγελίες για διαρκή σύμβαση ή λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου).

Έτσι, το ισοζύγιο των μισθολογικών ροών το πρώτο εξάμηνο του 2021 χαρακτηρίζεται ως θετικό για 250.610 θέσεις εργασίας.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες