Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα φτάνει το 17,1% το πρώτο τρίμηνο του 2021

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους έφτασε το 17,1%, από 16,2% το προηγούμενο τρίμηνο και την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ).

Στην πιο πρόσφατη τριμηνιαία έρευνα για το εργατικό δυναμικό, η ΕΛΣΤΑΤ ανέφερε ότι ο αριθμός των απασχολούμενων, 3.625.061 άτομα, μειώθηκε κατά 6,5% από το προηγούμενο τρίμηνο και 5,9% σε ετήσια βάση.

Η έρευνα σημείωσε ότι, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ που οφείλονται στο Covid-19, «τα άτομα των οποίων η σύμβαση αναστέλλεται εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενα εάν η περίοδος αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή εάν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους»

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 745.414 άτομα, δηλαδή 0,6% λιγότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και χωρίς σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2020.

Ο αριθμός των εργαζομένων εκτός εργασίας, που ορίζονται ως άτομα που δεν εργάζονται ή αναζητούν εργασία, ήταν 4,7 εκατομμύρια, εκ των οποίων 3,5 εκατομμύρια ήταν κάτω των 75 ετών. Το μερίδιό τους αυξήθηκε κατά 7,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2020.

Οι περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης είχαν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαίο και η Αττική είχαν τα χαμηλότερα.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες