Η ΕΕ προετοιμάζεται για τη συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες

Η τελική εκδοχή της συμφωνίας για τους πρόσφυγες στην Τουρκία έχει εμφανιστεί στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία θα παρουσιαστούν στους Ευρωπαίους ηγέτες στη σύνοδο κορυφής, η οποία ξεκίνησε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Η αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό και το κράτος δικαίου στην Τουρκία είναι τα κύρια θέματα που αναμένεται να τονίσει η σύνοδος κορυφής με «κόκκινες γραμμές».

Οι Ευρωπαίοι καλούν επίσης την Επιτροπή να υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για τη μετανάστευση και τη χρηματοδότηση στην Τουρκία «το συντομότερο δυνατό», η οποία, σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, ανέρχεται σε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (συν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ που οφείλει η ΕΕ στην Τουρκία από το 2016 συμφωνία). Ωστόσο, αναγνωρίζεται ότι η Τουρκία δεν είναι η μόνη χώρα που φέρει το βάρος των προσφύγων.

Σε θετικό σημείο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή οι ηγέτες, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Τουρκία και εξετάζει τις εξελίξεις και τις αποφάσεις που προκύπτουν.

Όσον αφορά την Τουρκία:

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επέστρεψε στην κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις σχέσεις της ΕΕ με την Τουρκία. Υπενθύμισε τα στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο για την ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαία επωφελών σχέσεων με την Τουρκία. Χαιρετίζει την αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία πρέπει να υποστηριχθεί σύμφωνα με τη δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2021. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ετοιμότητα της ΕΕ να συνεργαστεί με την Τουρκία με σταδιακό, αναλογικό και αναστρέψιμο τρόπο για την ενίσχυση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη των όρων που καθορίστηκαν τον Μάρτιο και των προηγούμενων συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο, σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών σε τεχνικό επίπεδο σχετικά με την εντολή εκσυγχρονισμού της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας και υπενθυμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των υφιστάμενων δυσκολιών στην εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλες τις χώρες μέλη. Μια τέτοια εντολή μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο υπό την επιφύλαξη περαιτέρω καθοδήγησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημειώνει επίσης την προετοιμασία για διάλογο υψηλού επιπέδου με την Τουρκία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η μετανάστευση, η δημόσια υγεία, το κλίμα, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τα περιφερειακά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως επίσημες προτάσεις για τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τους Σύριους πρόσφυγες και τις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο και άλλα μέρη της περιοχής, σύμφωνα με τη δήλωση των Συμβούλων του Μαρτίου του 2021 και στο πλαίσιο της κοινής ΕΕ μεταναστευτική πολιτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει τα προηγούμενα συμπεράσματά του και παραμένει πλήρως δεσμευμένο για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού με βάση μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Υπογραμμίζει τη σημασία του καθεστώτος Varosha και ζητεί την πλήρη συμμόρφωση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ιδίως τα ψηφίσματα 550 και 789. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ανεπίσημη συνάντηση στη Γενεύη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών δεν προετοίμασε το έδαφος για επανάληψη του αξιωματούχου διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη στήριξη αυτής της διαδικασίας. Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Τουρκία παραμένουν μείζον μέλημα. Οι επιθέσεις σε πολιτικά κόμματα, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στα ανθρώπινα δικαιώματα και έρχονται σε αντίθεση με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας να σέβεται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των γυναικών. Ο διάλογος για αυτά τα θέματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας. Η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα είναι προς το κοινό συμφέρον της ΕΕ και της Τουρκίας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένει από την Τουρκία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλουν θετικά στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ασχολείται με αυτό το ζήτημα.

Όσον αφορά τη μετανάστευση, οι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν στα ακόλουθα:

10. Το Συμβούλιο της Ευρώπης συζήτησε την κατάσταση της μετανάστευσης στις διάφορες οδούς. Ενώ τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν μειώσει τις συνολικές παράτυπες ροές τα τελευταία χρόνια, οι αλλαγές σε ορισμένες διαδρομές προκαλούν σοβαρή ανησυχία και απαιτούν συνεχή επαγρύπνηση και επείγον.

11. Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ζωών και να μειωθεί η πίεση στα σύνορα της Ευρώπης, οι αμοιβαία επωφελείς εταιρικές σχέσεις και η συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης θα ενισχυθούν ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προσέγγιση θα είναι ρεαλιστική, ευέλικτη και προσαρμόσιμη, θα χρησιμοποιεί, ως ευρωπαϊκή ομάδα, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και κίνητρα της ΕΕ και των κρατών μελών με συντονισμένο τρόπο και θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τον ΔΟΜ .

Θα πρέπει να καλύπτει όλες τις διαδρομές και να υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτές, να αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες, να υποστηρίζει τους πρόσφυγες και τους εκτοπισμένους στην περιοχή, να ενισχύει την ικανότητα διαχείρισης της μετανάστευσης, να εξαλείφει το λαθρεμπόριο και την εμπορία ανθρώπων, να ενισχύει τους συνοριακούς ελέγχους, να συνεργάζεται στην αναζήτηση και διάσωση, και επίλυση προβλημάτων, νόμιμη μετανάστευση, σεβασμός των εθνικών υποχρεώσεων και διασφάλιση της επιστροφής και της επανεισδοχής.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

Καλεί την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ενισχύσουν αμέσως συγκεκριμένη δράση με χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας και να τους παράσχουν πραγματική υποστήριξη. Καλεί την Επιτροπή και Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, να υποβάλουν σχέδια δράσης για χώρες προέλευσης και διέλευσης προτεραιότητας το φθινόπωρο του 2021, περιγράφοντας σαφείς στόχους, περαιτέρω μέτρα στήριξης και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει καλύτερα το 10% τουλάχιστον της χρηματοδότησης NDICI, καθώς και τη χρηματοδότηση βάσει άλλων σχετικών μέσων, για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση και να κοινοποιήσει στο συμβούλιο τις προθέσεις της σχετικά με αυτό το θέμα έως τον Νοέμβριο

12. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει και απορρίπτει τυχόν απόπειρες τρίτων χωρών να χρησιμοποιήσουν μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες