ΕΛΣΤΑΤ: Τα υψηλότερα και χαμηλότερα ετήσια έσοδα Ελλήνων

Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία ΕΛΣΤΑΤ, τα έσοδα για το 2019, που αντικατοπτρίζονται στην προηγούμενη φορολογική δήλωση των πολιτών, παρουσίασαν απότομη μείωση.

Το υψηλότερο ετήσιο ατομικό εισόδημα μεταξύ του πληθυσμού σε μια χώρα χαμηλού εισοδήματος ήταν 6.079 ευρώ.

Ταυτόχρονα, για τον πληθυσμό με τα υψηλότερα εισοδήματα, το ελάχιστο ετήσιο ατομικό εισόδημα ήταν 12.315 ευρώ.

Η ΕΛΣΤΑΤ αποκλείει το πρόσωπο της κοινωνικής ανισότητας
Αυτό προκύπτει από έρευνα και ανάλυση δεδομένων που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία ο πληθυσμός κατατάσσεται σε αύξουσα σειρά σύμφωνα με το εισόδημά τους (από το χαμηλότερο στο υψηλότερο) και στη συνέχεια χωρίζεται σε τέσσερα ίσα μέρη (με βάση τον συνολικό πληθυσμό).

Συγκεκριμένα:

Το χαμηλότερο 25% του πληθυσμού το 1ο τρίμηνο αντιπροσωπεύει το 10,4% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο είναι ένα σταθερό ποσοστό σε σύγκριση με το 2019. Το υψηλότερο εισόδημα 25% του πληθυσμού στο Q4 αντιπροσωπεύει το 45% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό έως 0,1 μονάδες από το 2019. Το 50% του πληθυσμού στο 2ο και 3ο τρίμηνο με μέσο εισόδημα έχει 44,6% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, κάτω από 0,1 βαθμούς από το 2019. …Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες