Η περίοδος ανανέωσης της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ άλλαξε

Σύμφωνα με την απόφαση του Σπύρου Πρωτοψάλτη, η κάρτα ανέργων θα πρέπει να παραταθεί εντός 20 ημερών πριν από τη λήξη της. Η επέκταση αποτελεί προϋπόθεση για τον πολίτη να συνεχίσει να παραμένει στο μητρώο των ανέργων του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του κ. Πρωτοψάλτη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την Υπηρεσία Απασχόλησης, η ανανέωση της κάρτας ανέργου θα πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερολογιακών ημερών πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της κάρτας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας λήξης.

Μέθοδοι ανανέωσης (ανανέωση κάρτας ανέργων):

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του οργανισμού χρησιμοποιώντας κωδικούς πρόσβασης ·
β) μέσω της ΚΕΠ (κέντρο δημόσιας υπηρεσίας) στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή.

Η νέα προθεσμία των 20 ημερολογιακών ημερών θα αρχίσει να ισχύει για τις κάρτες ανεργίας που λήγουν την 1η Ιουλίου 2021, η οποία τώρα μπορεί να ανανεωθεί από τις 12 Ιουνίου 2021, δηλαδή 20 ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης.

Ο ΟΑΕΔ θα ενημερώσει τους ανέργους μέσω email την επόμενη περίοδο, ενώ στην πρώτη περίοδο θα ισχύουν και οι δύο περίοδοι ανανέωσης. Δηλαδή, 20 ημέρες πριν από τη λήξη της κάρτας ανέργου και πέντε ημέρες πριν και μετά τη λήξη της κάρτας.

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ αποφάσισε να μην παράσχει την επιλογή να ανανεώσει την κάρτα του άνεργου μετά την ημερομηνία λήξης της.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες