Κουπόνι 200 ​​€ – Δεύτερος γύρος: Πώς να κάνετε αίτηση για φορητούς υπολογιστές και tablet

Από σήμερα (10 Ιουνίου), μπορείτε και πάλι να υποβάλετε αίτηση για συμπερίληψη στο πρόγραμμα Digital Care, το οποίο θα σας επιτρέψει να λάβετε κουπόνι για 200 ευρώ για την αγορά φορητού υπολογιστή και tablet. Όπως ανακοινώθηκε, από σήμερα, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν πριν από τη γενική ημερομηνία λήξης της 30ης Ιουλίου. Ο δεύτερος γύρος ισχύει για όλους τους πιθανούς παραλήπτες, ακόμη και αν δεν είναι εγκεκριμένοι παραλήπτες παιδικών παροχών του ΟΠΕΚ. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι είναι οικογένειες με εξαρτώμενα ή ανάδοχα παιδιά, με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως και 6.000 ευρώ ετησίως, ενώ τα παιδιά πρέπει να είναι μεταξύ των ηλικιών 4 και 24 ετών και να σπουδάζουν σε ένα από τα εκπαιδευτικά επίπεδα που δικαιούνται να συμμετάσχουν το πρόγραμμα. Ο επιδοτούμενος τεχνολογικός εξοπλισμός μπορεί να είναι tablet, φορητός υπολογιστής, επιτραπέζιος υπολογιστής και, εάν είναι επιθυμητό, ​​ορισμένες από τις περιφερειακές συσκευές. Πώς να υποβάλετε αίτηση Μεταβείτε στον ιστότοπο digital-access.gov.grγια να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πριν από την αίτηση και να μάθετε αν πληροίτε τις προϋποθέσεις. Συνδεθείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς που έχετε Ταξί, και ολοκληρώστε την καταχώριση των δεδομένων σας, υποδεικνύοντας επιπλέον το προσωπικό σας AMKA. Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε έγκαιρες και εμπιστευτικές πληροφορίες από το πρόγραμμα μέσω SMS (για παράδειγμα, τους κωδικούς ελέγχου). Συμπληρώστε βασικές πληροφορίες για την υπόλοιπη οικογένεια, εάν απαιτείται (μόνο για δικαιούχους γύρου Β). Αναφέρετε πόσα και για ποια από τα εξαρτώμενα παιδιά σας υποβάλλετε αίτηση για επιταγή και δώστε λεπτομέρειες για τη σχολική τους εκπαίδευση. Επιβεβαιώστε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου με έναν εφάπαξ κωδικό πρόσβασης. Ελέγξτε αμέσως το αποτέλεσμα της αίτησής σας και τον αριθμό των επιταγών που δικαιούστε. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική μετάβαση και απαιτείται επαλήθευση των δικαιολογητικών, θα λάβετε μια ειδοποίηση μέσω SMS σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Εκδώστε αποδείξεις και χρησιμοποιήστε τις για να αγοράσετε κατάλληλο εξοπλισμό από έναν από τους εγκεκριμένους παρόχους προγραμμάτων.

Τα κουπόνια για 200 ευρώ σάς επιτρέπουν να επιδοτήσετε την αγορά των ακόλουθων κατηγοριών αγαθών:

1. Κατηγορία 1: φορητά δισκία

2. Κατηγορία 2: φορητοί υπολογιστές.

• Υποκατηγορία 2.1: φορητοί υπολογιστές,
• Υποκατηγορία 2.2: Chromebook,
• Υποκατηγορία 2.3: 2 σε 1 (φορητοί υπολογιστές / tablet)

3. Κατηγορία 3:

επιτραπέζιοι υπολογιστές (επιτραπέζιους υπολογιστές, μονομπλόκ)

4. Κατηγορία 4: σταθερά περιφερειακά υπολογιστών (περιφερειακά κατηγορίας 3)

• Υποκατηγορία 4.1: οθόνη υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.2: ποντίκι,
• Υποκατηγορία 4.3: κάμερα υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.4: ακουστικά υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.5: ηχεία υπολογιστή,
• Υποκατηγορία 4.6: πληκτρολόγιο υπολογιστή

Κριτήρια επιλογής για μέλη της οικογένειας

Οι δικαιούχοι κουπονιών πρέπει να πληρούν συλλογικά τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

Κριτήριο 1: Οικογένειες με εξαρτώμενους συγγενείς ή ανάδοχα παιδιά. Κριτήριο 2: Οικογενειακό εισόδημα έως και 6.000 ευρώ. Κριτήριο 3: Μερικά από τα εξαρτώμενα παιδιά (ή ανάδοχα τέκνα) ηλικίας από 4 έως 24 ετών για συμμετοχή σε ένα από τα προγράμματα που είναι αποδεκτά για εκπαιδευτικά επίπεδα.

Για τους σκοπούς αυτού του προγράμματος, τα ακόλουθα άτομα θα θεωρούνται εξαρτώμενα άτομα:

όλα τα παιδιά από οικογένειες από 0 έως 18 ετών, ανεξάρτητα από τη σχολική εκπαίδευση, εξαρτώμενα άτομα ηλικίας 19-24 ετών που σπουδάζουν σε κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, παιδιά με αναπηρία 67% ή περισσότερο έως το τέλος της ηλικίας των 24 ετών.

Υποχρεώσεις και έλεγχοι των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρούν τον εξοπλισμό έτοιμο για επίδειξη κατά τη διάρκεια της διετούς περιόδου εγγύησης κατά τη διάρκεια τυχόν επιθεωρήσεων που θα πραγματοποιηθούν. Απαιτούνται επίσης να διατηρήσουν το έγγραφο αγοράς για έλεγχο.
Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος που καθιστά τον εξοπλισμό άχρηστο για επισκευή / λειτουργικότητα, οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξουν την αρχική αγορά του. Απαγορεύεται αυστηρά η μεταπώληση εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της διετούς εγγύησης. Το δείγμα επικεντρώθηκε κυρίως στην ιδιοκτησία και συντήρηση εξοπλισμού που αγοράστηκε μέσω της επιχορήγησης του προγράμματος. Επιπλέον, μπορεί να επαληθευτεί η επιλεξιμότητα των δικαιούχων και, ιδίως, η ορθότητα και η ακρίβεια των αιτήσεων επιχορήγησής τους.

Κυρώσεις για παραβιάσεις

Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε προγραμματισμένο έλεγχο ή άρνησης παροχής διαθέσιμων δεδομένων στις ελεγκτικές αρχές, όλες οι εκκρεμείς πληρωμές στον προμηθευτή αναστέλλονται έως ότου συμμετάσχει στον έλεγχο και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. Ελλείψει απάντησης εντός τεσσάρων μηνών, το 100% των πληρωμών που πραγματοποιούνται σε έναν συγκεκριμένο προμηθευτή θεωρούνται υπερπληρωμές. Η επιστροφή των αναφερόμενων ποσών με τόκους από την ημερομηνία πληρωμής τους απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα για την είσπραξη κρατικών εσόδων.

Σε περίπτωση που, μετά από έλεγχο, βρεθούν αποτελέσματα που υποδηλώνουν την απόρριψη συγκεκριμένων κουπονιών και σχετικών πληρωμών, τα αντίστοιχα ποσά θεωρούνται επίσης αδικαιολόγητα πληρωμένα. Τα υπερπληρωμένα ποσά καταγράφονται σε λίστα ελέγχου και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή του οργανισμού εκτέλεσης. Η τελική επαλήθευση θεωρείται επίσης πράξη καταλογισμού. Οι επιστροφές πραγματοποιούνται μέσω της κρατικής χρηματοοικονομικής υπηρεσίας του προμηθευτή που είναι υπεύθυνος για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος.

Στοκ Εικόνες από Depositphotos

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες