Ψηφιακό φύλλο εργασίας – Πώς θα λειτουργήσει

Τα θεμέλια και η εφαρμογή του ψηφιακού χάρτη εργασίας, ένας από τους πυλώνες του νέου εργατικού νομοσχεδίου, ήταν το επίκεντρο της συνάντησης μεταξύ του υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και του υπουργού Ψηφιακής Κυβέρνησης Κυριάκου Πιρακάκη.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα, η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας παρέχει: Ένα καινοτόμο εργαλείο για την παρακολούθηση της αδήλωτης εργασίας. Εγγυημένη για τη διατήρηση των ωρών εργασίας των εργαζομένων και την πληρωμή για υπερωρίες σύμφωνα με τους κανόνες. Βοηθά στην αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού από νομικές εταιρείες από εκείνους που ασκούν «αδήλωτες» ή «ανοιχτές» πρακτικές. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας καθιστά επίσης τις επιθεωρήσεις επιθεώρησης εργασίας διαφανείς και αντικειμενικές και είναι το κλειδί για δίκαιη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων όπως το δικαίωμα αποσύνδεσης από την τηλεργασία, ρύθμιση των ωρών εργασίας και εξίσωση των υπερωριών στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Η χρήση του ψηφιακού χάρτη είναι ένα διαρκές αίτημα του GSEE, το οποίο χορηγείται σήμερα. Η επένδυση στον ψηφιακό χάρτη σε πλήρη μορφή θα συμπεριληφθεί για τη χρηματοδότηση του ταμείου ανάκτησης, ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από μεγάλες εταιρείες που χρησιμοποιούν ήδη συστήματα χρονισμού για υπαλλήλους, συνήθως ηλεκτρονικά, και θα επεκταθούν σταδιακά σε όλη την αγορά.

Τρία στάδια εφαρμογής

Το σύστημα θα εφαρμοστεί σε τρία στάδια:

Πρώτον, κατά τη διάρκεια του έτους, οι εργαζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στο σύστημα ERGANI σχετικά με τις εργασιακές τους δραστηριότητες. Μέχρι τις αρχές του 2022, η «μήτρα» της κάρτας εργασίας θα είναι έτοιμη, δηλαδή ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τη λήψη πληροφοριών που θα εισαχθούν ψηφιακά από υπαλλήλους και εργοδότες. Ταυτόχρονα, ακυρώνονται ορισμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία των εργαζομένων και των εταιρειών. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022, η εφαρμογή ενός ψηφιακού χάρτη εργασίας θα ξεκινήσει με την παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

Πώς θα λειτουργήσει

Η αρχιτεκτονική του συστήματος έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει τη δυνατότητα αμοιβαίου ελέγχου της δήλωσης ωρών εργασίας, υπερωριών κ.λπ., τόσο από υπαλλήλους όσο και από εργοδότες, με τη βοήθεια «συσκευών» που αποκλείουν παράτυπες δηλώσεις. Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα κατάχρησης από τη μία ή αποφεύγοντας την εργασία από την άλλη.

Μια ψηφιακή κάρτα δεν θα είναι απαραίτητα μια φυσική κάρτα όπως αυτή που είναι ήδη διαθέσιμη σήμερα σε πολλές εταιρείες που εφαρμόζουν συστήματα παρακολούθησης χρόνου. Μπορεί να είναι μια εφαρμογή για κινητά και ένα πρόγραμμα στους υπολογιστές της εταιρείας που σχετίζονται με το “ERGANI” PS. Φυσικά, τα συστήματα χρονισμού, εάν υπάρχουν, θα υποστηρίζονται και θα συνδέονται με το νέο σύστημα για να λειτουργούν ψηφιακά.

Το ενημερωτικό σημείωμα σημειώνει επίσης ότι:

Το σύστημα θα εμφανίσει όλους τους νόμιμους περιορισμούς για την υπερωριακή εργασία, τις ώρες ημερήσιας ανάπαυσης κ.λπ., όπως απαιτείται από το νόμο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των εργοδοτών. Το σύστημα θα έχει περιορισμούς για να αποτρέψει τη “λανθασμένη” λειτουργία. Οι μισθοί θα εμφανίζονται επίσης ανά ώρα. Σε τεχνικό επίπεδο, θα υπάρξουν προβλέψεις για όλους τους ειδικούς όρους που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, όπως ενδεικτικές εργασίες που εκτελούνται εκτός του γραφείου της εταιρείας, επαγγελματικά ταξίδια, επείγουσα αποχώρηση ενός υπαλλήλου για προσωπικούς λόγους κ.λπ.

Πώς θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι

Λειτουργικές πληροφορίες Το PS ERGANI για τις ώρες εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο. Οι επιθεωρήσεις εργασίας, πριν από τον έλεγχο σε κάθε εταιρεία, θα έχουν έναν πλήρη και λεπτομερή κατάλογο υπαλλήλων που πρέπει να βρίσκονται στην εγκατάσταση. Έτσι, για παράδειγμα, εάν ο εργοδότης ζητήσει από τον εργαζόμενο να μην «κάνει κλικ» στην κάρτα τη στιγμή της έναρξης της εργασίας ή να δηλώσει ότι έχει τελειώσει ενώ παραμένει στη δουλειά, ο έλεγχος θα είναι άμεσος και αντικειμενικός.

Ως υπενθύμιση, ο νόμος καθιερώνει την επιθεώρηση εργασίας ως ανεξάρτητο διοικητικό όργανο με λειτουργική, διοικητική και οικονομική ανεξαρτησία, η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα με το AADE και τα εθνικά πρότυπα διαχείρισης της διαφάνειας.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συμπέρασμα της επιθεώρησης εργασίας σχετικά με διαφορές που δικαιολογούνται από ηλεκτρονική κάρτα εργασίας (για παράδειγμα, δεδουλευμένες αξιώσεις, αμοιβές διακοπών) μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως για την έκδοση εντολής πληρωμής από το δικαστήριο, αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα.

Τι είπε ο Χατζιδάκις – Πιερρακάκης

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Αίτημα GSEE που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση. Αυτό αποτελεί εγγύηση συμμόρφωσης με το πρόγραμμα των εργαζομένων. Για την τήρηση 8 ωρών. Στο περασμα του χρονου. Για τακτοποίηση. Πρόκειται για έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό μηχανισμό, καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα », δήλωσε ο Κ. Χατζηδάκης.

«Θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης το συντομότερο δυνατό, από τη θεωρία στην την πρακτική, σε τρία βήματα, έτσι ώστε κατά καιρούς ο ψηφιακός χάρτης να γίνεται πραγματικότητα τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζόμενους. «Φυσικά, ξεκινήσαμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Κυβέρνησης, το οποίο καλύπτει άλλα θέματα του υπουργείου, όπως η EFKA και η ταχεία ανάθεση συντάξεων», πρόσθεσε.

«Συνεργαζόμαστε στενά με το Υπουργείο Εργασίας, τον Υπουργό Κωστή Χατζηδάκη και την ομάδα του. «Σήμερα συζητήσαμε λεπτομερώς τον ψηφιακό χάρτη εργασίας», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, προσθέτοντας:

«Όπως είπε ο υπουργός, αυτές είναι μεγάλες αλλαγές στον εργασιακό τομέα. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού που συνήθως πιστεύουμε: η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να ενδυναμώσει τους πολίτες, μπορεί να βοηθήσει μια χώρα να αλλάξει το επίπεδό της. Φυσικά, η συνεργασία μας δεν αφορά μόνο την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως ανέφερε και ο υπουργός, δίνουμε μεγάλη προσοχή στην καταβολή συντάξεων, στην EFKA έχουμε θέσει πολλά θέματα που θα εξετάσουμε από κοινού. Τέλος, ας πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι το ψηφιακό είναι θεμελιώδες, μειώνει την ανισότητα, βοηθά τον Έλληνα εργαζόμενο, γονέα, απόδημο, φορολογούμενο. Και γι ‘αυτό θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τέτοιες αποφάσεις ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες