Υπουργός Τουρισμού: Οι αρχαιολογικοί χώροι προστατεύονται αξιόπιστα

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και τα πιλοτικά έργα που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των πολιτιστικών τόπων τουριστικής και οικονομικής σημασίας παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη τύπου στις 4 Ιουνίου από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας , Λίνα Μεντόνι.

Μεταξύ άλλων, το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα προστασίας από καταρράκτες στους Δελφούς, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου και τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης (Φαιστός και Μάλια), έργα πυροπροστασίας στον αρχαιολογικό χώρο της Φιλίππας και του Μυστρά, εγκατάσταση παρακολούθησης και σύστημα καταχώρησης κλιματική αλλαγή στο μικροπεριβάλλον των μνημείων και σχεδιασμός εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή της προστασίας τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τη συμμετοχή των παραπάνω έργων στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης με προϋπολογισμό 23 εκατομμυρίων ευρώ.

«Δεν υπάρχουν προβλήματα στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία μας, αλλά πρέπει να προβλέψουμε οποιεσδήποτε εκπλήξεις και να είμαστε προετοιμασμένοι γι ‘αυτούς», είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι υπάρχουν αυξανόμενες τάσεις στην ένταση και τη συχνότητα ακραίων καιρικών γεγονότων που θα γίνουν κρίσιμα έως το 2040 -2050. …

Με βάση αυτά τα δεδομένα, πενταετείς στόχοι θα τεθούν κατά τη διάρκεια των σταδίων του εθνικού σχεδίου δράσης, ο πρώτος από τους οποίους θα διαρκέσει έως το 2025 και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: τη δημιουργία μιας λίστας τοποθεσιών κλιματικής ευπάθειας (με έμφαση στα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους) και ένα ψηφιακό αποθετήριο σε σχέση με το αρχαιολογικό κτήριο. σύνταξη εθνικού καταλόγου πολιτιστικών αγαθών που κινδυνεύουν από κλιματικό κίνδυνο, σταδιακή προετοιμασία και εφαρμογή τουλάχιστον δώδεκα σχεδίων για την προσαρμογή ίσου αριθμού αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής (π.χ. Ακρόπολη, Μυκήνες, Δελφοί, Δίον, Ολυμπία, Δήλος), καθώς και εκσυγχρονισμός της ενέργειας περισσότερα από δεκατρία μουσεία του υπουργείου (για παράδειγμα, στους Δελφούς, την Ολυμπία, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, τη Θήβα κ.λπ. ).

Το εθνικό σχέδιο εκπονήθηκε με τη βοήθεια μιας διεπιστημονικής ομάδας εργασίας υπό την προεδρία του Κωνσταντίνου Καρτάλη, καθηγητή περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Καρτάλης παρουσίασε τα ευρήματα της μελέτης, η οποία κατέγραψε τις απόψεις για την κλιματική αλλαγή που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και ιδιαίτερα του Eforat Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με τους περισσότερους ehorats, πέντε από αυτούς ενέχουν τους σοβαρότερους κινδύνους σε περιοχές όπου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία: ακραία καιρικά φαινόμενα, απερήμωση που οδηγεί σε υποβάθμιση της γης, αυξημένες δασικές πυρκαγιές, αύξηση της στάθμης της θάλασσας και, τέλος, κύματα θερμότητας από τα οποία ως επί το πλείστον εργαζόμενοι και οι επισκέπτες επηρεάζονται.

Όταν ρωτήθηκε εάν οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάκριση μεταξύ μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, οι περισσότεροι ehorats απάντησαν «πιθανώς ναι» στο «σίγουρα». Σύμφωνα με τον κ. Καρτάλη, αυτή είναι μια συζήτηση που διεξάγεται τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι, όπως τόνισε, «αναδύεται ένας νέος κίνδυνος. Και αυτός ο νέος κίνδυνος είναι ένας αργός κίνδυνος. Αναπτύσσεται αργά, δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας πανδημίας, είναι μια καθυστερημένη πανδημία. ”

Τέλος, οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι δεν γνώριζαν τις μεθοδολογίες και τα μέτρα για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, οπότε το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο σχετικά με την απαραίτητη εκπαίδευση για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες