ΟΟΣΑ: τρία «τρελά» σενάρια για την εξέλιξη της ανθρωπότητας στη μετα-όπως εποχή

Ένα από τα μελλοντικά σενάρια λέει ότι το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ζωής θα πραγματοποιηθεί σε χώρο εικονικής πραγματικότητας.

Ο ΟΟΣΑ, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, μοιράζεται το όραμά του για τη μετά την πανδημία έκθεση στην Παγκόσμια Σενάρια 2035. Δυστυχώς, η «νέα πραγματικότητα» περιγράφεται σε σκούρα χρώματα. Τονίζεται ότι «το απίστευτο θα φανεί δυνατό σε μια εποχή που κάθε χώρα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για το απροσδόκητο».

Στην πραγματικότητα, στο μέλλον, σε μια μάλλον ζοφερή πραγματικότητα, τα κράτη θα αντιμετωπίσουν όλο και περισσότερο ταχεία αλλαγή και αβεβαιότητα, και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουν ομάδες που να εκτιμούν (προβλέπουν) τα προβλήματα του εγγύς μέλλον σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά αυτά τα σενάρια, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κόσμο με απρόβλεπτους τρόπους τα επόμενα 15 χρόνια, στην πρώτη, ο ΟΟΣΑ περιγράφει έναν «πολύπλευρο κόσμο» στον οποίο η ανθρωπότητα θα διαμορφωθεί σε πολλά ξεχωριστά και σε μεγάλο βαθμό παράλληλα σύμπλεγμα, καθένα από τα οποία θα λειτουργεί εντός το ψηφιακό οικοσύστημά του με τη δική του υποδομή για τη διατήρηση της αυτονομίας του, την προστασία του από εξωτερικές παρεμβολές και την προώθηση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Το δεύτερο σενάριο, που ονομάζεται σχηματικά «εικονικοί κόσμοι», εντοπίζει ένα σενάριο του μέλλοντος στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ζωής – είτε πρόκειται για εργασία είτε για παιχνίδι – θα πραγματοποιηθεί σε χώρους εικονικής πραγματικότητας. Στην πραγματικότητα, λένε οι ειδικοί, η πίεση στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τέτοιους ψηφιακούς χώρους θα είναι τεράστια και οι κυβερνήσεις θα μπορούν να ελέγχουν τις ελευθερίες που επιτρέπεται να απολαμβάνουν οι πολίτες σε αυτό το εικονικό σύμπαν.

Στο τρίτο, το σενάριο «ευάλωτος κόσμος», η ανθρωπότητα θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεχνολογία που θα εξελιχθεί ακόμη πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Έτσι, οι άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν κρίσιμες απειλές για την ύπαρξή τους, οι οποίες θα απαιτούν άνευ προηγουμένου παγκόσμια συνεργασία για την προστασία των ζωτικών κοινών συμφερόντων του πληθυσμού.

Τέλος, σύμφωνα με τον οργανισμό του ΟΟΣΑ, οι ανακαλύψεις που έγιναν σε περιοχές που θεωρούνται επί του παρόντος προβληματικές, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεν θα αποτρέψουν περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Επιπλέον, όπως σημειώθηκε, η πανδημία COVID-19 οδήγησε στο γεγονός ότι ο αριθμός των ανέργων παγκοσμίως έως το 2022 θα υπερβεί τα 200 εκατομμύρια άτομα, σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). Σημειώνεται ότι η ανάκαμψη της απασχόλησης θα συμβεί το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αν και θα είναι άνιση, λόγω της περιορισμένης πρόσβασης σε εμβόλια σε ορισμένες χώρες.

“Η μείωση της απασχόλησης και των ωρών εργασίας οδήγησε σε απότομη πτώση του εισοδήματος εργασίας και αντίστοιχη αύξηση της φτώχειας”, – τόνισε σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ΔΟΕ. Σύμφωνα με την οργάνωση, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια εργαζόμενοι σήμερα ταξινομούνται ως άτομα κάτω από το όριο της φτώχειας.

“Πέντε χρόνια προόδου στην εξάλειψη της εργασιακής φτώχειας ακυρώθηκαν”, ανέφερε η έκθεση. Η ΔΟΕ προτείνει επίσης μια διαμορφωμένη στρατηγική ανάκαμψης της αγοράς εργασίας που περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την υποστήριξη εισοδήματος νοικοκυριού. Διαφορετικά, η κατάρρευση δεν μπορεί να αποφευχθεί, λένε οι οικονομολόγοι.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες