29.02.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Μήνας: Ιούνιος 2021

1 min read

Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας, το Συμβούλιο της Επικρατείας (GS), έδωσε το πράσινο φως για την προσωρινή μετεγκατάσταση αρχαιοτήτων...

1 min read

Οι δικαστές του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδας) έχουν απορρίψει μια υπόθεση που ασκείται από μια ομάδα...

1 min read

Το Διαδίκτυο έχει εισέλθει γρήγορα και ασταθώς στη ζωή μας, προσφέροντας κοινωνικά δίκτυα για επικοινωνία και συμμετοχή σε διάφορα έργα....

1 min read

Η αγορά μέσων στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ψηφιακό κατακερματισμό, έλλειψη εμπιστοσύνης στις ειδήσεις, πολιτικά πολωμένο τύπο και εξάρτηση από την...