Έχει ξεκινήσει η έκδοση προσωρινής AMCA για εμβολιασμό

Μια κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό μιας πιο συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων στα οποία μπορεί να εκδοθεί προσωρινός αριθμός AMKA (Π.Α.Μ.Κ.Α.) έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση για τον καθορισμό μιας πιο συγκεκριμένης κατηγορίας δικαιούχων για την έκδοση ενδιάμεσης AMKA δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα, η οποία περιγράφει επίσης τη διαδικασία και τις τεχνικές λεπτομέρειες της απόδοσης και της μετάβασής της.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 2981/2021, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα, περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εκχώρησης προσωρινού αριθμού καταχώρησης κοινωνικής ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) σε συγκεκριμένες ομάδες για:

σχεδιασμός εμβολιασμού κατά του κοροναϊού COVID-19, έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 57 του νόμου 4764/2020 (Α ‘256), λήψη αυτοδιαγνωστικών δοκιμών για την καταπολέμηση της νόσου του κοροναϊού COVID-19 (αυτο-έλεγχος) σύμφωνα με Άρθρο 2 του Ν. 4790/2021 (Α ’48), καταχώριση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 coronavirus (αυτοέλεγχος) έκδοση έκθεσης αποτελεσμάτων δοκιμής σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 4792/2021 (Α ’54) .

Ποιος μπορεί να λάβει έναν προσωρινό αριθμό AMKA

αιτούντες άσυλο και υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν αίτηση ασύλου, καθώς και ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες που έχουν έγγραφο ταυτότητας που έχει εκδοθεί από ελληνική δημόσια αρχή, υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται σε προδικαστικά κέντρα κράτησης αλλοδαποί (Προ-ΚΕΚΑ) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες σύμφωνα με την Οδηγία Επιστροφών 2008/115 / ΕΚ, για τους οποίους ελήφθησαν οι αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα από το αν έχουν ζητηθεί για διεθνή προστασία ή όχι. φυλακίστηκε Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί σε φυλακές ή κέντρα κράτησης. Παροχή Π.Α.Μ.Κ.Α. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω, αυτό γίνεται εάν δεν διαθέτουν αριθμό καταχώρησης κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή αριθμό προσωρινής ασφάλισης και ιατρικής υπηρεσίας αλλοδαπού (Π.Α.Α. Υ.Π.Α .).

Οι προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν επίσης για γονείς ή άτομα αυτών των πιο συγκεκριμένων κατηγοριών που έχουν την επιμέλεια ανηλίκου παιδιού που δεν έχει AMKA ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.

Στο συνημμένο παρακάτω – Υπουργική κοινή απόφαση αριθ. 2981/2021-ΦΕΚ 2197 / Β / 26-5-2021

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες