Νέοι κανονισμοί για κινητές επικοινωνίες θα σταματήσουν την αυθαιρεσία των παρόχων

Σύμφωνα με τον νέο νόμο (ΚΓΑ), ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στο εγγύς μέλλον, οι οφειλέτες δεν θα μπλοκάρουν τις εισερχόμενες κλήσεις, θα απαγορεύσουν την αποσύνδεση του Διαδικτύου, θα απλοποιήσουν τη λήξη της σύμβασης και θα παρέχουν κάποιες άλλες σημαντικές αλλαγές.

Ο σκοπός του νέου νόμου είναι να ενισχύσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών και να δημιουργήσει ένα πιο λειτουργικό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) περιορίζει τη δυνατότητα των παρόχων τηλεφώνου να αποκλείουν τις εισερχόμενες κλήσεις λόγω χρέους. Οι ISP πρέπει επίσης να συνεχίσουν να παρέχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο με χαμηλότερη ταχύτητα σύμφωνα με τους νέους Γενικούς Κανονισμούς Αδειοδότησης.

Ο νέος κανονισμός, που αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων των συνδρομητών στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές επικοινωνίες, αλλάζει τις συμβάσεις των παρόχων υπηρεσιών με τους καταναλωτές και επιβάλλει στους προμηθευτές, ιδίως, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Παρέχετε στον συνδρομητή ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσίας σε περίπτωση προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας λόγω χρεών, όπως λήψη εισερχόμενων κλήσεων, πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων που δεν χρεώνουν τον συνδρομητή, πρόσβαση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 256 Kbps , ή ελάχιστη πρόσβαση σε κυβερνητικούς ιστότοπους .gr, πολιτική προστασία και ανεξάρτητες κυβερνητικές φορολογικές αρχές. Ενημερώστε τον συνδρομητή για την επικείμενη λήξη του συμβολαίου του το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη του. Πρέπει επίσης να ενημερώσουν τον συνδρομητή 15 ημέρες πριν από τη λήξη της προπληρωμένης υπηρεσίας. Μην αυξάνετε το σταθερό ποσό με σύμβαση ορισμένου χρόνου με τη μόνη εξαίρεση – τεχνολογικές αλλαγές στο δίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς αποζημίωση σε σχέση με μια συγκεκριμένη αύξηση. Ο συνδρομητής δεν έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εάν οι προτεινόμενες αλλαγές στη σύμβασή του δεν τον επηρεάζουν δυσμενώς. Σύμφωνα με τη διάταξη που ίσχυε μέχρι τώρα, ο καταναλωτής με τη σύμβαση μπορούσε να αλλάξει μόνο την υπηρεσία στην οποία προέκυψε το πρόβλημα. Μια άλλη αλλαγή αφορά την αυτόματη μετατροπή ενός χρονικού περιορισμένου συμβολαίου (για παράδειγμα, 12 μηνών ή 24 μηνών) σε τηλεφωνική υπηρεσία σε απεριόριστη χωρίς κόστος για τον καταναλωτή.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο πάροχος έχει το δικαίωμα, μετά τη λήξη της σύμβασης, να αποκαταστήσει τις αρχικές ονομαστικές πληρωμές, δηλαδή να επιστρέψει τις εκπτώσεις που παρείχε πριν από 12 ή 24 μήνες όταν ήθελε να παραπλανήσει τον καταναλωτή. Συμβουλή (αλλά όχι εξαναγκασμό) του συνδρομητή για πιο αποτελεσματικά τρέχοντα τιμολόγια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της σύμβασης. Ενημερώστε τον συνδρομητή για σταθερές και κινητές υπηρεσίες όταν φτάσουν το 80% της χρήσης και εάν η κατανάλωση του προγράμματος υπερβαίνει το 100%. Συμπεριλάβετε στη σύνοψη πληροφοριών σχετικά με βασικά προϊόντα και υπηρεσίες για χρήστες με αναπηρία.

Είναι πιο εύκολο να «σπάσει» το συμβόλαιο

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για τις άδειες για κινητές εταιρείες:

Η διαδικασία υπολογισμού του τέλους τερματισμού απλοποιείται εάν ο συνδρομητής τερματίσει τη σύμβασή του πριν από την ημερομηνία λήξης του. Το ελάχιστο όριο αυξάνεται, οπότε ο πάροχος υποχρεούται, με εντολή του συνδρομητή, να σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες εάν εντοπίσει ότι το τέλος συνδρομής υπερβαίνει αυτό το όριο. Το νέο όριο για την αυτόματη καταγγελία της σύμβασης λόγω χρεών έχει αυξηθεί σε 150 ευρώ (από τα τρέχοντα 100 ευρώ) ή σε 300 ευρώ σε ένα δίμηνο κύκλο. Εάν ένας συνδρομητής λάβει ένα πακέτο υπηρεσιών από έναν πάροχο και θέλει να τερματίσει μία από τις υπηρεσίες του πριν από τη λήξη της σύμβασης λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης ή αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, τότε μπορεί να τερματίσει όλες τις υπηρεσίες αυτού του παρόχου χωρίς να πληρώσει πρόστιμο (ποινή στα ελληνικά).

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μια άλλη αλλαγή βάσει του νέου κανονισμού για τις τηλεπικοινωνίες αφορά την οικολογία του κλάδου. Από τον Ιούνιο, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποχρεούνται να στέλνουν τιμολόγια στους πελάτες τους ηλεκτρονικά. Ένας φάκελος με έντυπη έκδοση του τιμολογίου μπορεί να σταλεί κατά βούληση σε όποιον το ζητήσει ή που έχει πρόβλημα με την παροχή ψηφιακής υπηρεσίας.

Ο στόχος της ΕΕΤΤ, με αυτές τις αλλαγές, είναι να προσδιορίσει το επίπεδο των ονομαστικών και πραγματικών τελών τηλεπικοινωνιών, καθώς η Ελλάδα είναι μια από τις πιο ακριβές χώρες της ΕΕ. Ταυτόχρονα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών παραπονιούνται ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε χαμηλότερες τιμές.

Οι διατάξεις του νέου νόμου θα τεθούν σε πλήρη ισχύ σταδιακά, εντός εννέα μηνών από τη δημοσίευση του κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συντακτική σημείωση:

Ορισμένα σημεία των κανονισμών εξακολουθούν να είναι ασαφή, για παράδειγμα, ποιος θα είναι ο νέος όρος της “διάρκειας ζωής” της τηλεφωνικής κάρτας σε περίπτωση μη πληρωμής, καθώς και άλλων ζητημάτων. Ελπίζουμε ότι στο εγγύς μέλλον θα τις ανακαλύψουμε και θα δημοσιεύσουμε τις απαντήσεις στις σελίδες της έκδοσής μας.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες