Άδεια οδήγησης: έρχονται δραματικές αλλαγές

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την εκπαίδευση και την επαλήθευση των υποψηφίων για οδηγούς για την έκδοση άδειας οδήγησης υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμή των υποψηφίων οδηγών για την έκδοση αδειών οδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας και γενικά να προωθηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας της χώρας.

Γίνεται επίσης προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος παρακολούθησης και εποπτείας της θεωρητικής εξέτασης και των πρακτικών διαδικασιών δοκιμών, καθώς και η αξιολόγηση των υποψηφίων εξεταστών οδηγών.

Μετά την ολοκλήρωση των δημόσιων διαβουλεύσεων και τη συμπερίληψη σχολίων, το σχέδιο νόμου θα υποβληθεί στο κοινοβούλιο για ψηφοφορία.

Τα κύρια σημεία της νέας θεσμικής δομής, μαζί με τους μηχανισμούς καταγραφής ιστορικών οχημάτων:

Επαλήθευση ταυτότητας σε δύο στάδια και χρήση ηλεκτρονικών μέσων, σύμφωνα με τα πρότυπα gov.gr στις θεωρητικές εξετάσεις. Δειγματοληψία της ταυτότητας του υποψηφίου οδηγού για τις θεωρητικές εξετάσεις: Η φωτογραφία της κάρτας εξέτασης του υποψηφίου θα ελεγχθεί έναντι μιας ψηφιακής φωτογραφίας που θα ληφθεί όταν ο υποψήφιος εισέρχεται στο εξεταστικό κέντρο με μια κάμερα τοποθετημένη ειδικά για το σκοπό αυτό. Έτσι, ένα γνωστό φαινόμενο επιλύεται όταν ένα άτομο εκτός του υποψηφίου έρχεται στις εξετάσεις. Ένας πρακτικός έλεγχος των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από έναν εξεταστή, ο οποίος τώρα θα καθίσει στο μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού, ενώ ο εκπαιδευτής θα καθίσει στο πίσω κάθισμα. Αυτό εμποδίζει τον εκπαιδευτή να παρεμβαίνει στην οδήγηση του υποψηφίου κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αξιοπιστία και ο ευρύτερος έλεγχος των πρακτικών εξετάσεων, ολόκληρη η διαδικασία εξέτασης πρέπει να καταγράφεται χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη επικοινωνήσει με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το οποίο επιβεβαίωσε ότι αυτή η διάταξη είναι σύμφωνη με τους Γενικούς Κανονισμούς Δεδομένων, σε αντίθεση με την προβληματική διάταξη του Νόμου του 2018. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να χρησιμοποιήσετε μια φορητή, αντί για σταθερή, κάμερα 360o, η οποία διαθέτει μικρόφωνο και μια ειδική αφαιρούμενη κάρτα μνήμης στην οποία αποθηκεύεται ολόκληρη η διαδικασία της πρακτικής εξέτασης. Η κάμερα θα πρέπει να δείχνει ξεκάθαρα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος και τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Έχει δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πληροφοριών για την υποστήριξη και την εκτέλεση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση και την ανανέωση των αδειών οδήγησης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια θεματική τράπεζα θεωρητικών εξετάσεων και λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το αποτέλεσμα των εξετάσεων πρέπει να προετοιμαστεί και να διατηρηθεί στο μητρώο του Test Test Practice Exam School. Αυτό το μητρώο θα είναι ανοιχτό σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους των κατηγοριών PE και TE. Ιδιωτική εγγραφή είναι επίσης διαθέσιμη. Το μητρώο των εξεταστών καταρτίζεται και συντηρείται για τον έλεγχο και την εποπτεία των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων. Το ρόστερ θα περιλαμβάνει επίσης μέλη της ελληνικής αστυνομίας καθώς και αξιωματικούς από την Εθνική Διεύθυνση Διαφάνειας. Η εκπαίδευση των εξεταστών και των εποπτών θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το σύστημα αξιολόγησης της εργασίας των εμπειρογνωμόνων παρέχεται από την αρμόδια οργανωτική μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το σύστημα αξιολόγησης θα συνοδεύεται από έναν μηχανισμό ανταμοιβών και κυρώσεων, ο οποίος μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε αποκλεισμό από το μητρώο των εξεταστών. Για πρώτη φορά, εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της εξέτασης ειδικών κατηγοριών υποψηφίων. Υπάρχει ένας ειδικός οδηγός μελέτης και μια ειδική θεωρητική εξέταση για άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και άτομα που απολαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας στη χώρα μας. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές θεωρητικές εξετάσεις για υποψηφίους κωφών και βαρηκοΐων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και με υπότιτλους. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ιδιωτικών κέντρων για την αξιολόγηση ικανοτήτων και κατάρτισης για οδήγηση ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα (αντίστοιχα, με το κρατικό κέντρο “INIOCHOS”), έτσι ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να μην επιβαρύνονται πλέον.

+1: Αυτοί οι νέοι που έχουν φτάσει στην ηλικία των 17 μπορούν να παρακολουθήσουν και να λάβουν ένα κατάλληλο πιστοποιητικό για θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα οδήγησης στις σχολές οδήγησης.

Στις 17, μπορούν να λάβουν θεωρητικές εξετάσεις.

Στο τέλος του 18ου έτους ζωής τους, οι υποψήφιοι θα είναι επιλέξιμοι, όπως σήμερα, να εγγραφούν για να υποβληθούν σε πρακτικό τεστ άδειας οδήγησης.

5 στιγμές για ιστορικά αυτοκίνητα

Το μέρος Β του νομοσχεδίου περιλαμβάνει νομοθεσία για την ταξινόμηση και κυκλοφορία ιστορικών οχημάτων. Τα κύρια σημεία της πρότασης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Ορισμός σε όχημα ως φορέα ιστορικού ενδιαφέροντος.
Το αντίστοιχο πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από φορείς που διορίζονται ή / και εκπροσωπούν νόμιμα στην Ελλάδα DOA ή DOM ή DOPO για οχήματα τουλάχιστον 30 ετών. Οι ανωτέρω αρχές εκδίδουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος κάθε 5 χρόνια. Έκδοση δεδομένων κίνησης (πινακίδες κυκλοφορίας και ειδικοί αριθμοί) από υπηρεσίες μεταφοράς και επικοινωνίας των περιοχών.
Προαπαιτούμενα: Πιστοποιητικό διορισμού, πιστοποιητικό συμμόρφωσης, τεχνική επιθεώρηση οχήματος, αποκλεισμός του οχήματος από το μητρώο αδειών μεταφοράς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Ιστορικού Ενδιαφέροντος. Πληρώνονται τα τέλη και οι πινακίδες. Η κίνηση οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος.
Διανέμονται σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 88 και 90 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, υπόκεινται σε υποχρεωτική ασφάλιση και μπορούν να διανεμηθούν σε έναν μικρό κύκλο. Πληρώνονται διόδια, εκτός από οχήματα άνω των 45 ετών. Πρόστιμα και κυρώσεις
Για παραβίαση των κανόνων κυκλοφορίας (KOK), επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από το KOK, ενώ για παραβίαση αυτού του νόμου, οι αρχές (εκπρόσωποι ή διορίζονται από την IOA, IOM, DOPO) και τους ιδιοκτήτες οχημάτων υπόκεινται σε διοικητικό πρόστιμο 500 € έως 5.000 € ή οι πινακίδες αφαιρέθηκαν για περίοδο 6 μηνών.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση του πλαισίου που διέπει τη θεωρητική εξέταση και την πρακτική δοκιμή των υποψηφίων οδηγών για την έκδοση αδειών οδήγησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια, να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της διαδικασίας και γενικά να προωθηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας της χώρας.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες