Νέο πρόγραμμα OAED: ποιος μπορεί να πληροί τις προϋποθέσεις για συμμετοχή

Την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021, στις 13:00, θα ενεργοποιηθεί ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας για την πρόσληψη 2.000 ανέργων στην Αττική και στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και όλοι οι δικαιούχοι είναι ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.

Το πρόγραμμα απασχόλησης έχει σχεδιαστεί για 12 μήνες και η μηνιαία επιδότηση για μισθούς και άλλα έξοδα είναι 450 ευρώ για την πρόσληψη ανέργων και 550 ευρώ για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων (άνω των 12 μηνών).

Οι δικαιούχοι είναι άνεργοι ηλικίας 30 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για περίοδο τουλάχιστον ενός μήνα.

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν κενές θέσεις ηλεκτρονικά, αναφέροντας την ειδικότητα και το επιθυμητό επίπεδο εκπαίδευσης. Οι σύμβουλοι εργασίας του ΟΑΕΔ διορίζουν στη συνέχεια κατάλληλους υποψηφίους για την εταιρεία, σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης, και στη συνέχεια η εταιρεία επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τους άνεργους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα είναι 12.000.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΟΑΕΔ.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες