Οι επενδύσεις στην ιατρική κάνναβη “ξεκλειδώνονται”

Αναμένεται ότι η υλοποίηση επενδύσεων από εταιρείες που έχουν λάβει άδεια να εγκρίνουν την εγκατάσταση φυτών για την παραγωγή φαρμακευτικής κάνναβης θα “ξεκλειδωθεί” με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για ψήφος.

Αυτό συμβαίνει επειδή αυτός ο νόμος επιτρέπει την παραγωγή ιατρικών προϊόντων κάνναβης που προορίζονται για εξαγωγή, ακόμη και αν δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Η βασική προϋπόθεση, φυσικά, είναι η διαθεσιμότητα κατάλληλης άδειας στη χώρα προορισμού.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχουν εκδοθεί έως σήμερα 94 άδειες για τη δημιουργία αγροκτημάτων και μονάδων επεξεργασίας ιατρικής κάνναβης, αλλά στην πραγματικότητα μόνο ένα εργοστάσιο έχει κατασκευαστεί και είναι έτοιμο για θέση σε λειτουργία στο εγγύς μέλλον. Αυτό είναι το τμήμα Tikun Europe στην Εξαμίλια της Κορίνθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με μια μελέτη που διενήργησαν οι αρχές και συμπεριλήφθηκε στην ανάλυση των συνεπειών αυτού του νομοσχεδίου, ο αντίκτυπος της βιομηχανίας κάνναβης στην ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι κυμαίνεται από περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ τον πρώτο χρόνο έως 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ μετά από δώδεκα χρόνια.

Τα κύρια σημεία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι τα εξής:

– Στο εξής, σε δύο στάδια, αντί του τρέχοντος, θα εγκριθούν οι γενικές δραστηριότητες των τμημάτων επεξεργασίας και παραγωγής τελικών ναρκωτικών. Το πρώτο στάδιο είναι εγκατάσταση, το δεύτερο είναι λειτουργία.

– Απαιτείται νέα άδεια εγκατάστασης και αλλαγή στην άδεια λειτουργίας για οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.

Ο ΕΟΦ (Εθνικός Οργανισμός Φαρμακολόγων), κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη, εγκρίνει και εγκρίνει την παρασκευή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης που περιέχουν Cannabis Sativa L με περιεκτικότητα σε THC άνω του 0,2%, ανεξάρτητα από τη μορφή, που προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή σε ιατρικούς και φαρμακευτικούς στόχους. Η έκδοση άδειας για την παραγωγή προϊόντων αποκλειστικά για εξαγωγή απαιτεί, μεταξύ άλλων, την υποβολή άδειας ή άλλου εγγράφου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού, περιγραφή του προϊόντος, ενώ ο ΕΟΦ απαιτεί την παροχή άδειας εντός 90 ημέρες από την υποβολή του πλήρους φακέλου. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες θα πληρώσουν συνεισφορά στον ΕΟΦ ύψους 2.500 € συν 400 € για φόρμα και περιεχόμενο.

– Επιτρέπεται η κατασκευή τελικών προϊόντων από ιατρική κάνναβη με τη μορφή συσκευασίας από αποξηραμένα άνθη έως 30 γρ. με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή τους μόνο για ιατρικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το εάν προορίζονται για χρήση ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς στη χώρα εισαγωγής. Μια άδεια παραγωγής αποκλειστικά για την εξαγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης με τη μορφή αποξηραμένων λουλουδιών εκδίδεται εάν η επιχείρηση έχει υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση για ειδική έγκριση του τελικού προϊόντος στην Ελλάδα σε μορφή διαφορετική από εκείνη των αποξηραμένων λουλουδιών. Στην πραγματικότητα, τα κατασκευαστικά τμήματα έχουν αυστηρότερες συνθήκες όταν παράγουν επίσης προϊόντα με τη μορφή αποξηραμένων λουλουδιών. Συγκεκριμένα, απαιτείται επιπλέον εσωτερική περίφραξη για την προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης,

Το πολλαπλασιαστικό υλικό κάνναβης Sativa L με περισσότερο από 0,2% THC μπορεί να εξαχθεί υπό όρους.

– Από τώρα και στο εξής, απαγορεύεται η καθιέρωση δραστηριοτήτων για την καλλιέργεια και παραγωγή τελικών ναρκωτικών σε περιοχές υψηλής παραγωγικότητας.

Οι αποφάσεις έγκρισης που έχουν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της νέας θεσμικής δομής παραμένουν σε ισχύ.

Οι άδειες που εκδίδονται για περιφερειακές μονάδες είναι οι εξής: Στερεά Ελλάδα 24-15 από αυτές πρέπει να βρίσκονται στο νομό Βοιωτίας, Κεντρική Μακεδονία 20-12 από αυτές στο νομό Κιλκίς, Θεσσαλία 17, Δυτική Ελλάδα 10, Πελοπόννησος 10, Κρήτη 4, 2 το καθένα σε τις περιοχές Αττική, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και 1 στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, ιδίως στο νησί της Πάρου.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες