Σύγχυση με την αναχώρηση του Πάσχα

Ο διάσημος Έλληνας λάτρεις του τρόπου ζωής έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του για το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Ντουμπάι. Ζει στα νοτιοανατολικά της Αττικής με άμεση και νόμιμη πρόσβαση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς και την Κοινή Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να πετάξει μακριά, παρά τα μέτρα που ισχύουν για ταξίδια εκτός της περιοχής. Με την προϋπόθεση ότι τα ταξιδιωτικά του έγγραφα είναι σωστά και φυσικά διαθέτει πιστοποιητικό δοκιμής PCR (μοριακό) 72 ωρών, όπως απαιτείται από τις αρχές του Ντουμπάι. Ο παράγοντας τρόπου ζωής μπορεί να ταξιδέψει χωρίς σημαντικές δικαιολογίες. Ένας κάτοικος της Χαλκίδας, πολίτης της Ελλάδας, κάτοικος της Θήβας ή της Κορίνθου δεν έχει αυτή την ευκαιρία.

Για να ταξιδέψει κάποιος στην Ελλάδα και ως εκ τούτου πρέπει να μετακινηθεί μεταξύ περιοχών, όπως λέγεται συνήθως στην τρέχουσα κατάσταση, πρέπει να το κάνει είτε για σοβαρούς λόγους υγείας είτε σε σχέση με την κηδεία ενός ατόμου με βαθμό συγγένειας και απόδειξης θανάτου, ή επειδή συνοδεύει ένα διαζευγμένο παιδί σε έναν από τους γονείς ή για μια εφάπαξ μετακόμιση σε μόνιμη κατοικία (χωρίς επιστροφή). Με βάση την εμπειρία, επιπλέον, η υπερφυσική κίνηση επιτρέπεται για σημαντικό επαγγελματικό λόγο με αξιόπιστα δεδομένα πιστοποίησης.

Επομένως, ένας κάτοικος της Κοζάνης που σχεδιάζει ένα Πασχαλινό ταξίδι στο Ντουμπάι για να ταξιδέψει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, από όπου υπάρχει αεροπορική σύνδεση με το Ντουμπάι, πρέπει να πληροί ένα από τα παραπάνω κριτήρια. Διαφορετικά, δεν μπορεί να ταξιδέψει νόμιμα μέσω της Αθήνας είτε με αυτοκίνητο, είτε με τις δημόσιες συγκοινωνίες ή αεροπορικώς. Επομένως, δεν μπορεί να ταξιδέψει νόμιμα στο Ντουμπάι και, ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες διατάξεις και το αντίστοιχο άρθρο της εποπτικής πράξης δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών.

Αυτή η διάκριση ισχύει για κάθε πολίτη που δεν διαμένει σε πόλη με διεθνές αεροδρόμιο. Για παράδειγμα: Οι κάτοικοι του Ηρακλείου, της Κρήτης ή των Χανίων από αεροδρόμια των οποίων πραγματοποιούνται διεθνείς πτήσεις μπορούν θεωρητικά να επιβιβαστούν νόμιμα εάν πληρούν τα κριτήρια της χώρας προορισμού και ταξιδιού. Υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν διεθνείς πτήσεις σε αυτά τα αεροδρόμια αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, οι πολίτες του Ρεθύμνου ή της Σητείας, ούτε θεωρητικά ούτε πρακτικά, έχουν αυτό το δικαίωμα. Αυτό ισχύει για όλους τους Έλληνες πολίτες που διαμένουν σε μια πόλη με διεθνή αεροδρόμια στην Κέρκυρα, τη Ρόδο, τη Μύκονο, τη Θεσσαλονίκη κ.λπ.

Φυσικά, υπάρχει πάντα μια λύση στο πρόβλημα της παρανομίας, στο οποίο ο πολίτης αναγκάζεται να καταφύγει. Εάν υπήρχε μια μικρή αναφορά, φράση ή παράγραφος στη δήλωση που περιγράφει τους όρους ειδικών προφυλάξεων για διατλαντικές κινήσεις για διεθνείς πτήσεις, σύμφωνα με όλα τα κριτήρια που ορίζονται στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την ασφάλεια της υγείας, αυτό το ζήτημα, αν και πρακτικά περίπλοκο, μπορεί να λειτουργούν ομαλά και να διευκολύνουν τα ταξίδια κυρίως για επαγγελματικούς και οικονομικούς λόγους. Αλλά δεν υπάρχει ίχνος αυτού.

Θεωρητικά, όλα τα παραπάνω προβλήματα θα παύσουν να λειτουργούν από τις 15 Μαΐου, όταν ανοίγει επίσημα η τουριστική αγορά. Δυστυχώς, για δεύτερη χρονιά ήδη, οι πολίτες της χώρας αντιμετωπίστηκαν σαν να ήταν ύποπτοι που αναγνωρίζονται να μην φύγουν.

Τι προσφέρει η τελευταία έκδοση των ψηφισμάτων του Υπουργικού Συμβουλίου για μεταφορές μεταξύ περιοχών;

ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ

Επιτρέπεται μόνο για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Από και προς την εργασία.

β) Για λόγους υγείας, μόνο σε περίπτωση μεταφοράς σε εγκατάσταση δημόσιας υγείας για την οποία απαιτείται πιστοποίηση, επιπλέον του πιστοποιητικού μεταφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής απόφασης του υπουργείου, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

γ) Για τους σκοπούς ενός εφάπαξ ταξιδιού στον τόπο μόνιμης κατοικίας, για την πιστοποίηση του οποίου απαιτείται πιστοποιητικό κατοικίας για ειδική χρήση, το οποίο λαμβάνεται δωρεάν από τον ιστότοπο https: //www.aade. gr / bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φόρου εισοδήματος E1.

δ) Παρακολούθηση κηδείας υπό τους όρους που ορίζει ο νόμος. Ένα άτομο που κινείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο υποχρεούται να φέρει και να παρουσιάσει στις αρχές ελέγχου, εκτός από το πιστοποιητικό κυκλοφορίας που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής απόφασης του υπουργείου, πιστοποιητικό θανάτου και άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος ταξιδιού σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

ε) Για τη μετεγκατάσταση διαζευγμένων γονέων, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο κινούμενος γονέας, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να παρουσιάσει στις αρχές ελέγχου: ε α) σε περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη διαζυγίου, εβ) σε περίπτωση χωρισμού, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το νόμο 1599/1986 (A ’75) και EC) σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές πληροφορίες βάσει των οποίων καθορίζεται ο τόπος διαμονής του παιδιού, για παράδειγμα, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης.

ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (CAA) ανακοινώνει νέες επεκτάσεις στους επιβάτες καθώς και αλλαγές στις εσωτερικές και διεθνείς οδηγίες πτήσεων (σημειώσεις Covid-19).

Στις εσωτερικές πτήσεις, οι περιορισμοί ταξιδιού επιβατών θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 στις 06:00 π.μ., όταν επιτρέπονται μόνο μεγάλα ταξίδια, ενώ για διεθνείς πτήσεις, οι αεροπορικοί προορισμοί έχουν επεκταθεί και θα ισχύουν μέχρι τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021, έως τις 06:00: 00 π.μ.

Οι κάτοικοι της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης εξαιρούνται επίσης από την επταήμερη καραντίνα υπό όρους που ισχύουν από 26/4 έως 3/5. Οι επιβάτες (μόνιμοι κάτοικοι) της ΕΕ, του Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας και του Ισραήλ εισέρχονται ήδη στην περιοχή χωρίς καραντίνα εάν έχουν εμβολιαστεί ή έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR για το Covid-19.

Συγκεκριμένα:

Εσωτερικές πτήσεις: παράταση έως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, 06:00 π.μ. Οδηγία (Covid-19 notam) για πτήσεις εσωτερικού (προγραμματισμένες επιβατικές, γενικές αεροπορικές και επιχειρηματικές διαδρομές – εσωτερικές, εμπορικές και γενικές / επιχειρηματικές) Το Notam δηλώνει ότι επιτρέπονται μόνο τα απαραίτητα εσωτερικά ταξίδια (Essential Travel) σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας, τα οποία περιλαμβάνουν ταξίδια για λόγους υγείας, για επαγγελματικούς λόγους, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (οικογενειακή επανένωση) και για επιστροφή σε μόνιμη κατοικία. Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα για πολίτες τρίτων χωρών, εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμφωνία Σένγκεν.: Το Notam προβλέπει απαγόρευση εισόδου στη χώρα πολιτών τρίτων χωρών, εκτός από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συμφωνία Σένγκεν. Η οδηγία δεν ισχύει για επιβάτες που ταξιδεύουν για σημαντικούς λόγους και μόνιμους κατοίκους των ακόλουθων 12 χωρών: Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ισραήλ. Καραντίνα επτά ημερών για όσους φθάνουν από το εξωτερικό και χώρες από τις οποίες οι μόνιμοι κάτοικοι εξαιρούνται από αυτήν υπό ορισμένες προϋποθέσεις: όλοι οι επιβάτες που εισέρχονται στη χώρα μας από οποιαδήποτε άλλη χώρα υπόκεινται σε υποχρεωτικές προφυλάξεις στο σπίτι ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που αναφέρεται στο PLF φόρμα, εντός επτά (7) ημερών. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δηλαδή, πολίτες της ΕΕ, Σένγκεν Περιοχή, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, ΗΑΕ, Σερβία, Ισραήλ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Ρουάντα, Ρωσία και Σιγκαπούρη. Αυτοί οι ταξιδιώτες θα εισέλθουν στην Ελλάδα χωρίς καραντίνα 7 ημερών: εάν έχουν διαγνωστεί αρνητικά με COVID-19 coronavirus από PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ή εάν ο εμβολιασμός COVID-19 coronavirus είναι ολοκλήρωσε και παρουσίασε πιστοποιητικό εμβολιασμού στα Αγγλικά που εκδόθηκε από κυβερνητική υπηρεσία δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Η οδηγία για τις αεροπορικές μεταφορές ισχύει ειδικά για τους Ρώσους επιβάτες, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω όροι ισχύουν ταυτόχρονα. Επιπλέον, όλοι οι διεθνείς επιβάτες θα υποβάλλονται σε έλεγχο κατά την άφιξη σύμφωνα με τη διαδικασία που παρέχεται στη φόρμα αναζήτησης επιβατών. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δοκιμής, η καραντίνα θα ισχύει για 14 ημέρες. Διεθνείς αφίξεις με αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής 72 ώρες νωρίτερα: Η Notam προβλέπει ότι όλοι οι επιβάτες σε διεθνείς πτήσεις θα εισέλθουν στην Ελλάδα με αρνητικό τεστ PCR Covid-19, το οποίο εκτελείται 72 ώρες πριν από την άφιξή τους. Διευκρινίζεται ότι για να εισέλθουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, τα παιδιά ηλικίας πέντε ετών και άνω πρέπει να περάσουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR. Σας υπενθυμίζουμε ότι κατά την είσοδο στην Ελλάδα, οι επιβάτες θα υποβληθούν σε δοκιμαστική δοκιμή βάσει του PLF. Υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας αναζήτησης επιβατών: Η Notam απαιτεί από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων προς την Ελλάδα να συμπληρώσουν τη φόρμα στη διεύθυνση email travel.gov.gr. Είναι επίσης υποχρεωτικό να συμπληρώσετε το έντυπο PLF για επιβάτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και πετούν από τα αεροδρόμια της χώρας μας. Μέχρι 4.000 ταξιδιώτες από τη Ρωσία και αφίξεις σε 9 μόνο αεροδρόμια στην περιοχή: ειδικά για τη Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι), παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί. Η μέγιστη είσοδος στην Ελλάδα είναι 4.000 επιβάτες την εβδομάδα, ενώ για αεροδρόμια άφιξης εκτός από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο, τα οποία ήδη δέχονται ταξιδιώτες με ισχύ από 26/4 έως 3/5, οι Ρώσοι επιβάτες θα μπορούν να φτάσουν και στα αεροδρόμια της Κέρκυρας. Ρόδος, Κως, Μύκονος, Σαντορίνη και Χανιά.
Εξαιρέσεις από προϋπάρχουσες σημειώσεις ισχύουν για όλες τις οδηγίες της αεροπορικής εταιρείας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για να πετάξετε στο Ντουμπάι.

Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Emirates, όποιος φτάνει στο Ντουμπάι από άλλη χώρα πρέπει να έχει αρνητικό τεστ PCR, το οποίο πραγματοποιήθηκε το πολύ 72 ώρες πριν από την αναχώρηση. Παιδιά κάτω των 12 ετών και επιβάτες με μέτρια ή σοβαρή αναπηρία εξαιρούνται από το COVID-19 PCR. Οι επιβάτες που φτάνουν στο Ντουμπάι από την Κύπρο πρέπει να υποβληθούν σε άλλη δοκιμή PCR COVID-19 κατά την άφιξή τους στο διεθνές αεροδρόμιο. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι για δοκιμή αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Πιστοποιητικά που σχετίζονται με άλλες δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων δοκιμών αντισωμάτων και οικιακών δοκιμαστικών συσκευών, δεν γίνονται δεκτά στο Ντουμπάι. Οι ταξιδιώτες πρέπει να παρουσιάσουν ένα επίσημο έντυπο πιστοποιητικό στα Αγγλικά ή τα Αραβικά για εγγραφή – SMS και ψηφιακά πιστοποιητικά δεν γίνονται δεκτά. Τα πιστοποιητικά PCR σε άλλες γλώσσες είναι αποδεκτά εάν μπορούν να επαληθευτούν στο σταθμό προέλευσης. Εάν το τεστ σας είναι θετικό, πρέπει να καραντίσετε και να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Αρχής Υγείας του Ντουμπάι. Πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή COVID19 – DXB Smart App iOS / Android. Η κυβέρνηση των ΗΑΕ προσφέρει προκαθορισμένα εργαστήρια. Μπορείτε να πάτε στα εργαστήρια της λίστας ή σε οποιοδήποτε αξιόπιστο και πιστοποιημένο εργαστήριο στη χώρα αναχώρησης για να κάνετε μια δοκιμή PCR για το COVID-19. …Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες