Οδηγίες για την απόκτηση πιστοποιητικού άδειας διαμονής για ταξίδια εκτός του νομού

Λίγοι – σε σύγκριση με άλλα χρόνια, φυσικά – είναι αυτοί που φέτος μπορούν να φύγουν από την πόλη για λίγες μέρες και να περάσουν το Πάσχα στην ύπαιθρο. Αυτοί οι τυχεροί είναι άτομα με άδεια διαμονής (μόνιμη διαμονή που αναφέρεται στα έγγραφα) – στο χωριό. Αλλά πώς παίρνετε αυτό το έγγραφο; Οδηγίες για τη λήψη πιστοποιητικού διαμονής έντυπο Ε1: Μεταβείτε στον ιστότοπο aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis… Εισάγετε την εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISnet. Επιλέγετε να εκτυπώσετε ένα ειδικό πιστοποιητικό διαμονής (βεβαίωσης κατοικία ειδικής χρήσης). Τα δεδομένα σας συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα. Το πιστοποιητικό που θα λάβετε θα έχει την ακόλουθη μορφή: Θυμηθείτε ότι το ταξίδι μεταξύ περιοχών (νομοί) επιτρέπεται για τους ακόλουθους λόγους: Από και προς την εργασία. Για λόγους υγείας, μόνο σε περίπτωση μεταφοράς σε ίδρυμα δημόσιας υγείας για το οποίο απαιτείται πιστοποίηση, εκτός από το πιστοποιητικό μεταφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής απόφασης του υπουργείου, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης . Για τους σκοπούς ενός εφάπαξ ταξιδιού στον τόπο μόνιμης κατοικίας, για την πιστοποίηση του οποίου απαιτείται πιστοποιητικό διαμονής ή αντίγραφο της δήλωσης εισοδήματος Ε1. Παρακολούθηση κηδείας υπό τους όρους που προβλέπονται από το νόμο. Ένα άτομο που κινείται σύμφωνα με το παρόν έγγραφο υποχρεούται να φέρει και να παρουσιάσει στις αρχές ελέγχου, εκτός από το πιστοποιητικό κυκλοφορίας που ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής απόφασης του υπουργείου, πιστοποιητικό θανάτου και άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος ταξιδιού σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. Για τη μετεγκατάσταση διαζευγμένων γονέων, η οποία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ γονέων και παιδιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο κινούμενος γονέας, σύμφωνα με το παρόν έγγραφο, υποχρεούται να παρουσιάσει στις αρχές ελέγχου: ε α) σε περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη διαζυγίου, εβ) σε περίπτωση χωρισμού, υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το νόμο 1599/1986 (A ’75) και EC) σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές πληροφορίες βάσει των οποίων καθορίζεται ο τόπος διαμονής του παιδιού, για παράδειγμα, πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης.

Αυτοί οι τυχεροί είναι άτομα με άδεια διαμονής (μόνιμη διαμονή που αναφέρεται στα έγγραφα) – στο χωριό. Αλλά πώς παίρνετε αυτό το έγγραφο; …Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες