Πασχαλινό δώρο για όσους έχουν ανασταλεί από τη δουλειά

Σε δύο στάδια, το κράτος θα καταβάλει μέρος του δώρου του Πάσχα σε υπαλλήλους των οποίων η σύμβαση τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου 2021.

Η πρώτη δόση θα πληρωθεί πριν από τη Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου – για τους υπαλλήλους με τους οποίους συνάφθηκε συμβόλαιο για την αναστολή της εργασίας κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Μαρτίου 2021.

Για την περίοδο αναστολής των συμβάσεων εργασίας από την 1η Απριλίου έως τις 30 Απριλίου 2021, το ποσό θα καταβληθεί στους δικαιούχους έως τα τέλη Μαΐου. Σημειώνεται ότι το δώρο του Πάσχα υπολογίζεται από το ποσό της ειδικής αμοιβής και όχι από τον ονομαστικό μισθό του υπαλλήλου.

Το ποσό του δώρου του Πάσχα που αντιστοιχεί στην περίοδο ένταξης των εργαζομένων στον μηχανισμό από κοινού εργασίας και καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό καταβάλλεται απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων εργαζομένων ως εξής:

α) για την περίοδο έως τις 31.3.2021, η πληρωμή πραγματοποιείται έως την Τετάρτη (28.4.2021) ·

β) για την περίοδο από 1.4.2021 έως 30.4.2021, η πληρωμή πραγματοποιείται έως τις 31.5.2021.

Το μερίδιο σε αυτήν την περίπτωση υπολογίζεται από το ποσό της σημαντικής υποστήριξης για βραχυπρόθεσμη εργασία την αντίστοιχη περίοδο.

Λάβετε υπόψη ότι το ποσό του δώρου του Πάσχα που πληρώνουν οι εργοδότες πληρώνεται από αυτούς το αργότερο την Τετάρτη του Πάθους. Το ίδιο ισχύει και για τους μισθούς των εργαζομένων.

Επιπλέον, από σήμερα έως Πέμπτη 29 Απριλίου, το υπουργείο ανοίγει μια ειδική πλατφόρμα stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr για την υποβολή αίτησης / υπεύθυνης αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας για τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Για όλες τις επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον λογιστή σας.





Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες