Πληρωμές παροχών από το e-EFKA και τον ΟΑΕΔ έως τις 23 Απριλίου

Πληρωμές συνολικού ύψους περίπου 590 εκατομμυρίων ευρώ προς 1.183.549 δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, 19-23 Απριλίου, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-EFKA και ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, την Παρασκευή 23 Απριλίου, θα ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των συντάξεων e-EFKA Μαΐου στους πρώην συνταξιούχους του ΙΚΑ, οι αριθμοί AMKA των οποίων λήγουν σε 1,3,5,7 και 9.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από τις 19 έως τις 23 Απριλίου, θα καταβάλει στους δικαιούχους συνολικό ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ (προορίζεται για 4984 δικαιούχους).

Αναλυτικά:

425.108 ευρώ θα καταβληθούν σε 729 δικαιούχους ως ειδική αποζημίωση σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας κατά το 2020. 752.021 ευρώ θα καταβληθούν σε 1705 δικαιούχους για να πληρώσουν ειδική αποζημίωση σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021. 912.688 ευρώ – ειδικές αποζημιώσεις σε 1.712 επαγγελματίες τέχνης και πολιτισμού, ξεναγούς, τουριστικούς οδηγούς και άλλες ειδικές κατηγορίες προσωπικού που απασχολούνται στον τουριστικό τομέα. 37.548 ευρώ – ειδικές αποζημιώσεις σε 80 υπαλλήλους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπασχόλησης σε τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. 77.666,39 ευρώ θα καταβληθούν σε 758 δικαιούχους (επίδομα Χριστουγέννων 2020).

Κατά την περίοδο από 19 έως 23 Απριλίου, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες πληρωμές από το e-EFKA:

Την Παρασκευή, 23 Απριλίου, 505 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις σε δικαιούχους Μαΐου, 1.065.000 άτομα. Πρόκειται για συνταξιούχους του πρώην IKA, των οποίων το AMKA τελειώνει σε περίεργους αριθμούς: 1, 3, 5, 7, 9. Κατά την περίοδο από 19 έως 23 Απριλίου, 12,2 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 500 δικαιούχους μετά την αποδοχή μιας εφάπαξ ενίσχυσης . 12 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 19.251 παραλήπτες χρηματικών παροχών (μητρότητα, μητρότητα, μητρότητα, ασθένεια, ατύχημα, κηδεία). 6.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 14 αποδέκτες συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών παροχών (χήρες).

Από τις 19 Απριλίου έως τις 23 Απριλίου, ο ΟΑΕΔ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες πληρωμές:

30 εκατομμύρια ευρώ για 25.000 δικαιούχους (μέσω προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης).

25 εκατομμύρια ευρώ για 62.000 αποδέκτες (πληρωμή παροχών ανεργίας και άλλες παροχές).

300.000 € για 850 μητέρες με προνομιακή άδεια μητρότητας.

3 εκατομμύρια ευρώ για 6.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε δημόσια προγράμματα εργασίας.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ για αυτήν την περίοδο.

Source link

Υψηλής ποιότητας δημοσιογραφική εργασία δεν μπορεί να είναι δωρεάν, αλλιώς γίνεται εξαρτάται από τις αρχές ή τους ολιγάρχες.
Ο ιστότοπός μας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από χρήματα διαφήμισης.
Απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων για να συνεχίσετε να διαβάζετε τις ειδήσεις.
Με εκτίμηση, συντάκτες